Att ta fram en funktion för registrering av närvaro för individer med daglig verksamhet och individuell placering. Det är tanken med ett utvecklingsprojekt som Skellefteå kommun deltar i. Målet är en korrekt och automatiserad process där individen själv registrerar när man kommer till sitt arbete och när man går hem. Det gör att individer i verksamheten blir mer självständiga.

Idag registreras närvaron av medarbetare, ofta med hjälp av kryss i en lista innan det förs in i systemet. Det innebär många handpåläggningar innan informationen hamnat på rätt plats.

Blir självständiga

I det nya systemet ska närvaron registreras digitalt med hjälp av en handenhet.

– Individerna i vår verksamhet kan bli självständiga att utföra momenten själva, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Socialkontoret, Skellefteå kommun.

Det nya systemet innebär också en tidsbesparing för kommunens medarbetare.

Förstudie

Kommunen har tillsammans med ett externt företag genomfört en förstudie, där man har identifierat behov, önskemål och problemområden, hos de olika målgrupperna.

– Vi har testat en enklare prototyp utifrån de olika målgruppernas behov med fokus på tillgänglighet och vi är nu inne i ett utvecklingsarbete, säger Carina.

Skellefteå kommun vinner Guldmolnet 2022: ”TIDA är ett skolboksexempel"

Skellefteå kommuns TIDA-projekt tilldelades Guldmolnet 2022. Man får priset för utvecklandet av den tidsregistrering som används inom daglig verksamhet. ”Det är jättekul och hedrande. Och det är så fantastiskt roligt att vi får lyfta den här målgruppen i digitaliseringssammanhang”, säger verksamhetsutvecklaren Carina Norman.

Pressmeddelande "Skellefteå kommun vinner Guldmolnet" Länk till annan webbplats.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska