Trygghetslarmen i Skellefteå kommun ska bli helt digitala. Det innebär ökad trygghet för individen när systemet blir mer driftsäkert.

I Skellefteå kommun finns mer än 1800 trygghetslarm utplacerade hos individer runtom i kommunen – från Fällfors i norr till Lövånger i söder. Trygghetslarmet är en funktion för att säkra tryggheten hos de som behöver det. När man trycker på larmknappen går larmet till en larmcentral och rings sedan ut till hemtjänsten vid behov.

Det är en väldigt uppskattad funktion som skapar trygghet för individen


– Det är något som vi har erbjudit under de senaste 30 åren, säger Kenny Lundström, larmchef i Skellefteå kommun.

”Får bättre förutsättningar”

Idag används en hybridlösning, som både är analog och digital. Men nu pågår arbetet med att byta till ett helt digitalt system.

– Vi får bättre förutsättningar att driftsövervaka på enhetsnivå – vi kan se vilket trygghetslarm som inte fungerar, säger Kenny.

Att byta till ett digitalt system är dessutom en nödvändighet på sikt.

Det fasta telefonnätet håller på att avvecklas. Vi behöver hitta helt digitala lösningar för våra tjänster, säger han.

Utmaningar

Bytet innebär vissa logistiska utmaningar.

– Skellefteå är en stor kommun till ytan. Vi kommer behöva jobba i dubbla system under en period. Dessutom är det en utmaning att byta så många larm i en pandemi och genomföra det på ett smittsäkert sätt, säger Kenny Lundström.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska