5G ger nya, spännande möjligheter att använda teknik inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Det kan handla om allt från uppkopplade duschrobotar till läkare som opererar patienter som befinner sig på en helt annan plats. I Skellefteå finns en testmiljö för 5G hos House be.

5G, 5:e generationens mobilnät, är nästa stora fas av mobil telekommunikation. 5G-utbyggnaden innebär snabbare uppkopplingar och mindre fördröjning. Framförallt blir svarstiderna mycket kortare. Det skapar många nya möjligheter för Internet of Things, alltså uppkopplade, smarta saker i våra hem, på kontor och inom vård- och omsorg.

Just nu pågår ett projekt som heter 5G för vård och omsorg i Övre Norrland. Målet är att göra norra Sverige till en naturlig innovationsmiljö för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg.

Testmiljöer

I Luleå, Övertorneå, Storuman och Skellefteå finns testmiljöer för 5G. I Skellefteå görs 5G-utbyggnaden hos Skellefteå Science City AB på House be Länk till annan webbplats.. Där finns test- och demonstrationsmöjligheter för olika typer av banbrytande och innovativa 5G-tjänster och produkter.

– I alla de här miljöerna ska vi försöka komma nära individer och patienter. Vi vill se hur man kan stödja dem i deras mående med modern teknik, säger Karl Andersson som är professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik som samordnar 5G-arbetet vid Luleå Tekniska Universitet.

Nya möjligheter

Han tror att 5G kommer innebära många nya möjligheter, både på kort och lång sikt. På kortare sikt handlar det bland annat om hemmonitorering och mer eller mindre avancerade larm- och övervakningsfunktioner. På längre sikt är möjligheterna närmast obegränsade.

– I framtiden tänker man sig scenarion där patienten finns på en plats och den som opererar finns på en annan plats. Då blir det väldigt viktigt att man har extremt kort fördröjning, säger Karl Andersson.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska