Vård- och omsorgskollen är ett verktyg för att låta individer komma till tals om Skellefteå kommuns vård och omsorg och hur man har det i allmänhet.

– Det är ett sätt att vara proaktiva och bygga trygghet, och vi får en tydlig vink om vad vi behöver verksamhetsförbättra, säger Ejja Häman Aktell, chef för Vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå.

Vård- och omsorgskollen, tidigare Webbkollen, är en metod som har tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med 14 län, företaget Quicksearch samt Blekinge Tekniska Högskola. Ett intervjustöd för att följa upp kvaliteten för individer som har kontakt med vård och omsorg. Frågorna är enkla och utgår från individens upplevelser och situation.

– Att leva livet hela livet och att klara sig själv. Det är vad Skellefteåborna vill. Vårt uppdrag från Socialnämnden är att ge stöd för en trygg och säker vård och omsorg. Verktyget Vård- och omsorgskollen är ett bra sätt att ta reda på om vi verkligen gör det, säger Ejja.

Det handlar i grund och botten om att kommunen ringer upp individer och frågar vad de tycker om den vård och omsorg de får. Svaren ger underlag till förbättringar både på individ- och systemnivå.

De som ringer upplever att det fantastiskt och värdefullt. Det ger oss en möjlighet till en stark typ av storytelling som når hjärtat och hjärnan, att berätta ute i verksamheten om individernas upplevelser, säger Sara Lundberg, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Skellefteå kommun.


Reaktioner

Några reaktioner från individer som svarat på frågor i Snabbkollen har varit:

– ”Det är så tryggt när man larmar på larmknappen, att det kommer någon.”

– ” Jag önskar jag fick mer kontakt med min kontaktperson, och att jag var delaktig i min egen plan”.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska