Webbkollen är ett verktyg för att låta individer komma till tals om Skellefteå kommuns vård och omsorg.

– Det är ett sätt att bygga trygghet, och vi får en tydlig vink om vad vi behöver verksamhetsförbättra, säger Ejja Häman Aktell, chef för Vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå.

Webbkollen är en metod som har tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med 14 län, företaget Quicksearch samt Blekinge Tekniska Högskola. Ett intervjustöd för att följa upp kvaliteten för individer som har kontakt med vård och omsorg. Frågorna är enkla och utgår från individens upplevelser och situation.

– Att leva livet bäst möjligt och att klara sig själv. Det är vad Skellefteåborna vill. Vårt uppdrag från Socialnämnden är att ge stöd för en trygg och säker vård och omsorg. Verktyget Webbkollen är ett bra sätt att ta reda på om vi verkligen gör det, säger Ejja.

Det handlar i grund och botten om att kommunen ringer upp individer och frågar vad de tycker om den vård och omsorg de får.

Snabbkollen

Ett av frågeformulären som Skellefteå kommun använder kallas Snabbkollen. Det är en förkortad uppföljning där ett antal individer rings upp för att få ge synpunkter på vården och omsorgen ur ett individperspektiv. Under samtalets gång fyller den som ringer upp i formuläret.

Sara Lundberg är verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Skellefteå kommun. Hennes ledningsgrupp har valt att använda Snabbkollen. De ringer ett antal slumpvis utvalda individer ungefär tre gånger per år.

– Inför den senaste här delårsrapporten ringde vi upp 90 individer. Det har varit fantastiskt roligt att göra det. Vi har fått bra koll på vad de tycker. Det har också gett oss en möjlighet till storytelling, att berätta ute i verksamheten om individernas upplevelser.

Reaktioner

Några reaktioner från individer som svarat på frågor i Snabbkollen har varit:

– ”Det är så tryggt när man larmar på larmknappen, att det kommer någon.”

– ” Jag önskar jag fick mer kontakt med min kontaktperson, och att jag var delaktig i min egen plan”.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska