Medarbetarna på Dammens vård- och omsorgsboende var skeptiska när det stod klart att man skulle prova digitala verktyg i arbetet. Men när projektet var i mål vid årsskiftet 2018–2019 var tongångarna annorlunda.

– Jag är egentligen inte intresserad av teknik och gillar inte förändringar, men jag är bara positiv till införandet av de här verktygen, säger sjuksköterskan Eva-Marie Holmberg.

Projektet startade i samband med att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram sin rekommendation ”Sätt ljus på natten”. En rekommendation som syftade till att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid på vård- och omsorgsboenden för äldre.

– Det handlade bland annat om att se till varje enskild individs behov, öka delaktigheten hos medarbetarna samt att nyttja ny teknik i arbetet. Socialnämnden beslutade att följa SKR:s rekommendation, men att inte bara se över hur det funkar på natten utan under dygnets alla timmar, berättar projektledaren Michael Stiglund.

Utifrån det beslutades att testa nya digitala verktyg på Dammens vård- och omsorgsboende, delvis med anledning av att byggnaden är gammal och byggd på ett sätt som gör den svår att överblicka.

– Man ansåg att om vi skulle få det att funka här, så går det på alla andra boenden också, fortsätter Michael.

Tre områden där tekniken gjort nytta

Tre områden där tekniken gjort nytta, digital medicinhantering, ostörd sömn med trygghetskameror och minskad stress och enklare planering

Digital planering

Medarbetarna började med att registrera alla aktiviteter och insatser som görs under ett dygn på boendet och utifrån det hittade man olika förbättringsområden att jobba med. Det konstaterades att det fanns behov av ett digitalt planeringsverktyg.

– Där planerar vi för medarbetarna i hela huset, ordnar vikarier och sköter den dagliga planeringen. Det ger oss bättre översikt och kunskap om vilken vårdtyngd som finns på varje avdelning. Vi kan se var på boendet medarbetarna jobbat. Det har minskat behovet av vikarier, säger undersköterskan och team-planeraren Pia Lundberg.

För att skapa ett så flexibelt arbetssätt som möjligt så används mobilappar.

– Med planeringsverktyget kan medarbetarna läsa i mobilen vad som ska göras hos varje enskild individ. De får även veta när och hur stödet ska genomföras. Det är en förutsättning för att alla medarbetare ska ge samma stöd, säger Michael.

Förbättrad arbetsmiljö

De analoga rörelselarmen har ersatts med kameror som har sensorer, vilket minskat stressen hos medarbetarna och då främst hos de som arbetar nattetid.

– Rörelselarmen innebar väldigt många larm nattetid som behövde kontrolleras. Medarbetarna konstaterade att det många gånger rörde sig om en kudde som ramlat ner på golvet eller att den boende bara hade satt sig upp i sängen. När medarbetaren gick in väckte de individen eller skapade oro helt i onödan. Nu kan medarbetarna istället se en livestream direkt i mobilen och på så sätt avgöra om individen är i behov av hjälp eller inte, säger sjuksköterskan Eva-Marie Holmberg.

Digital läkemedelshantering är ett annat efterlängtat verktyg. Nu slipper medarbetarna pärmarna med signeringslistor och istället bekräftar de i en app när de har gett individen läkemedel.

– Det är underbart och vi vill inte gå tillbaka till hur det var förut med nedklottrade listor som ibland hade ändrats så många gånger att det var svårt att se vilket läkemedel som skulle ges, säger Eva-Marie som även lägger in i appen vilka läkemedel som individerna ska ha och vilka tidsspann som gäller.

– Det här verktyget underlättar vårt jobb och innebär en enorm tidsvinst, säger sjuksköterskan Eva-Marie.

Individanpassade inkontinensskydd

Det fjärde och sista verktyget som införts är ett digitalt inkontinensskydd, som hjälper individen att få rätt skydd. En sensor registrerar när och hur mycket urin som kommer i skyddet.

– Efter tre dygn skriver vi ut ett diagram och utifrån det kan vi anpassa skyddet till individen, det har funkat jättebra och alla har fått rätt skydd, säger Eva-Marie.

Eva-Marie, Pia och Michael konstaterar att projektet varit lyckosamt – men att det till en början krävdes stort tålamod av samtliga inblandade. Ett krånglande Wi-Fi skapade stor frustration hos redan skeptiska medarbetare under de första månaderna.

– De hade ett enormt tålamod när de nya funktionerna inte kunde kopplas upp mot nätet. Under en period flyttade jag mitt kontor från Stadshuset till Dammen för att finnas på plats när det strulade med uppkopplingen. Men vi jobbade redan från början med att se långsiktigt, göra medarbetarna delaktiga och förklara varför vi gjorde det här och det har varit en av framgångsfaktorerna. Utvärderingen visar helt fantastiska resultat och nu vill medarbetarna ha ännu fler digitala hjälpmedel, säger Michael.

Skellefteå kommun har nyligen gjort klart en stor förvaltningsöverskridande upphandling av trygghetsskapande teknik.

– Där har Dammenprojektets behov och erfarenheter legat till grund för det som upphandlats, säger Michael Stiglund.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska