Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har byggt upp en unik lärmiljö för att göra vård, omsorg och stöd ännu bättre. På Lärcentra kan medarbetare och studerande testa och öva på många olika moment i var dags arbete. Det handlar om att samskapa, lära och sprida.

Lärcentra riktar sig till medarbetare som arbetar inom vård, omsorg och stöd eller till den som nyss har blivit anställd. Lärmiljön är även till för elever och studenter på vård- och omsorgsutbildningar i Skellefteå kommun. Här ges alla möjlighet att utveckla och fördjupa kunskaper inom alltifrån basal omvårdnad till specifika vård- och omsorgsmoment. Lärmiljön utgörs bland annat av en autentisk träningslägenhet utrustad med teknikens möjligheter. På Lärcentra utgår man från individens perspektiv och att kunskap skapas genom aktivitet och delaktighet. Alla kan lära men på olika sätt!

Learning by doing

Utbildningarna är skapade utifrån behov i verksamheten. Alla utbildningar vilar på pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet, där "learning by doing" är en grundläggande metod, oavsett om utbildningen riktar sig mot nya eller erfarna medarbetare, om moment tränas praktiskt analogt eller med hjälp av teknik.

Introduktionsutbildningen i basal omvårdnad ger nya medarbetare kunskaper inom bland annat bemötande, personlig hygien och kost och måltid samt arbetsverktyg i tjänstemobilen. Läkemedelsutbildningen förbereder medarbetare inför delegering medan Arbetsteknikutbildningen ger medarbetare kunskap som förbygger skador i vårdnära situationer. För erfarna medarbetare finns utbildning i exempelvis vård i livets slut och specifika vård- och omsorgsmoment som sårvård, katetersättning, hantera stomi med mera.

Handledare, elever och studenter möts också på Lärcentra för introduktioner, praktiska övningar och interprofessionellt lärande.

Dessutom finns möjlighet att låna utbildningsmaterial till den egna arbetsplatsen, förpackade i så kallade lärboxar.

På Lärcentra finns bland annat en viktdräkt som gör det möjligt att simulera hur det kan kännas att vara rörelsehindrad.

Teknikens möjligheter

Utöver grundläggande kunskaper inom vård och omsorg ställs numer allt högre krav på digital kompetens i arbetet, vilket är en viktig grund i lärmiljön. På Lärcentra får medarbetare integrerat i de utbildningar som ges även kunskap i digitala arbetsverktyg och får prova att logga in och orientera sig i några av dessa i övningsmobiler. Allt för att medarbetarna ska känna sig trygga med tekniken.

För att ytterligare utveckla lärandet används scenarioträning som en del av utbildningarna på Lärcentra och möjligheterna att göra dessa moment digitala är under uppbyggnad.

Lärcentra erbjuder också möjligheten för seniora invånare att komma på besök. Här får de se, klämma och känna på den trygghetsskapande teknik som finns tillgänglig för hemmiljö för att kunna leva livet hela livet och klara sig själv!

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska