Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har byggt upp lärmiljön Lärcentra för att göra vård, omsorg och stöd ännu bättre. En upplevelseverkstad där medarbetare och studerande kan testa och öva på många olika moment. Det handlar om att samskapa, lära och sprida.

Tanken med Lärcentra är att stärka lärandet genom simulering och att öva på teoretiska och praktiska moment i vård, omsorg och stöd. Här utvecklas teamarbete genom interprofessionellt lärande och man lär av varandra över professionsgränser.

Bemötande och kommunikation är centralt på Lärcentra

Individens perspektiv

På Lärcentra kan en medarbetare eller studerande exempelvis få prova på att göra kaffe och koka gröt. Det finns VR-utrustning, synskadeglasögon och simuleringsdräkter för att sätta sig in i andra individers situation. Och andra mer teoretiska utbildningsstationer.

– Vi blir allt fler äldre, och vill kunna ta hand om alla individer i kommunen på bästa sätt. Framför allt ska vi lära utifrån det viktigaste – individens perspektiv, säger Björn Söderholm, verksamhetsutvecklare på Vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå kommun.

På Lärcentra finns bland annat en viktdräkt som gör det möjligt att simulera hur det kan kännas att vara rörelsehindrad.

Boxar

Utbildningen på Lärcentra bygger på ett flertal lärtillfällen, eller lärboxar som de kallas. En box innehåller korta teoridelar och instruktioner som kombineras med praktiska övningsmoment. Det kan röra sig om till exempel dusch eller munvård. En box kan utgöra en specifik utbildningsinsats medan flera boxar kan kombineras till kurser. Genom att tänka i boxar kan utbildningens innehåll anpassas till det målgruppen har för behov för tillfället. Och verksamheter som identifierat ett kunskapsbehov kan även låna lärboxar och genomföra olika övningar på sin arbetsplats.

Förbättrade arbetssätt

Lärcentra fungerar som ett nav för lärande i Skellefteå, där det blir naturligt att fylla på med kunskap från lärosäten, forskning och specialister i regionen.

– Vi är en lärande organisation som aldrig blir klara och det är som det ska, säger Björn Söderholm.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska