Skellefteå kommun bildar tillsammans med sju andra kommuner ett konsortie där man tillsammans ska göra en innovationsfrämjande upphandling av en tjänst eller produkt kopplat till att öka ”känslan av sammanhang” (KASAM) för individen.

Målgruppen är invånare över 18 år som idag har brister i känslan av sammanhang.

Fokus är på de som inte har beslut, men nyttan kan ges även för de som redan har en insats.

– Vi vill framför allt stärka upplevelsen av trygghet samt minska känslan av ensamhet och digitalt utanförskap, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Socialkontoret.

Tre delar i fokus

Delar i behovet ”känsla av sammanhang” som man ska fokusera på är trygghet och självständighet med tekniskt stöd, att bryta ofrivillig ensamhet samt att skapa digital inkludering. Kommunikation är en sammanbindande tråd i alla tre spår.

– Tanken är att vi tillsammans ska driva fram en utveckling på marknaden som inte skulle ske av sig själv genom upphandlingen och att vi sedan ska kunna upphandla det vi drivit fram och målgrupperna hos oss lokalt också ska gagnas av det som utvecklas – men även kommunen själv, exempelvis genom att öka välmående och självständighet hos personen, säger Carina Norman.

Målsättningen är att en ny lösning ska finnas tillgänglig i början av 2023.Kommunerna som ingår i konsortiet tillsammans med SKR är Tierp, Eskilstuna, Linköping, Malmö, Karlskrona, Skellefteå, Hässleholm och Uppsala. De tre sistnämnda har medverkat i förberedelserna för upphandlingen. Utifrån det avtal som utvecklats har de samma rättigheter att ta del av resultatet från upphandlingen.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska