I projektet Place EE har åttondeklassare i Skellefteå fått lära seniorer från ett trygghetsboende om teknikens möjligheter. Ett givande möte över generationsgränserna.

– Det har tagit bort lite rädsla för att prova nytt, säger en av seniorerna.

Place EE var ett treårigt internationellt projekt tillsammans med kommuner i Storbritannien, Nordirland och Island. Tanken var att koppla ihop seniorer med yngre personer, som kanske inte har någon naturligt koppling till äldre.

Elever blev lärare

I Skellefteå har åttondeklassare på Kanalskolan kopplats ihop med seniorer över 65 år som bor på ett trygghetsboende i centrala stan.

Eleverna har sen fått axla lärarrollen och guida seniorerna i den digitala teknikens värld


Bland annat har seniorerna fått testa på VR. De fick också ta med egna frågor och funderingar kring teknik. Seniorerna fick i sin tur berätta vilken teknik de växte upp med.

– De får se hur mycket teknologin har utvecklats, säger en åttondeklassare som varit med i projektet.

– En senior skulle gå på restaurang med sin syster, och fick hjälp att lära sig beställa mat med mobilen. Hon var jättestolt sen, säger projektledare Maria Pahlberg.

Möten

Förutom en ökad kunskap om teknik hos seniorer, ledde projektet till många fina möten över generationsgränserna berättar Maria Pahlberg.

– För mig var det otroligt givande att se att de hittade det här bandet. De tydde sig till varandra. Eleverna tog extremt stort ansvar och var väldigt fina i det här undervisandet, säger hon.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska