Visionen för Sara var att skapa ett kulturhus för alla, oavsett personliga förutsättningar och eventuella funktionsvariationer. Därför utvecklades en digital lösning i form av en app, som skulle underlätta bland annat planering av besök och navigering i huset.

– Att ta tillvara möjligheterna inom artificiell intelligens och förstärkt verklighet är angeläget för alla kommunens verksamheter, för att lösa utmaningar inom tillgänglighet, navigation och visualisering, säger Michael Carlberg Lax som är CIO på Skellefteå kommun.

Lösningen togs fram för att underlätta för människor med synnedsättningar och andra funktionsvariationer eller kognitiva utmaningar, vilket i förlängningen skulle vara till hjälp för alla. En testgrupp bestående av användare med olika typer av funktionsvariationer deltog i utvecklingsarbetet.

– Vi ville skapa ett digitalt stöd som kan användas av vem som helst och så många som möjligt, för kunna besöka Sara kulturhus på lika villkor som alla andra. I testgruppen ingick både yngre och äldre, personer med kognitiva utmaningar och synnedsättning, blinda personer och personer med nedsatt finmotorik, rörlighet eller handstyrka, berättar Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Skellefteå kommuns socialkontor.

Positiva omdömen från användarna

Resultatet blev ett digitalt stöd du har med dig i fickan, där all information kan läsas upp för den som så behöver. Lösningen ökar känslan av självständighet och minskar stressnivåerna, så att fokus kan läggas på att njuta av kulturen. Reaktionerna har varit oerhört positiva, bland annat från människor med synnedsättningar.

– De som deltog i en testomgång var till en början relativt skeptiska och hade i samband med sitt första besök låga betyg på upplevelsen, nära noll faktiskt. Men när de fick testa lösningen och därefter sätta betyg på sin upplevelse av Sara kulturhus låg omdömena på åtta och uppåt, på en tiogradig skala, säger Carina Norman.

Tekniken bygger på AI och AR

Lösningen fungerar som en Google maps inomhus som gör att du enkelt hittar till exempel toalett, hiss, sceningång eller café. Tekniken för navigation bygger på visuella, digitala ankare som finns utplacerade i huset. AI nyttjas för att identifiera platser och navigationen visualiseras i AR (Augmented Reality).

– Lösningen är uppbyggd i ett antal komponenter och moduler för att vi ska få en flexibel och robust plattform som vi kan använda även för andra tillämpningar. Det finns många aspekter i den här lösningen som kan nyttjas i flera av kommunens uppdrag som jag ser det, berättar Michael Carlberg Lax.

Vill komma i kontakt med intresserade verksamheter

Enligt Michael Carlberg Lax är frågan om hur tillgängligheten kan förbättras i offentliga lokaler ett av de områden där lösningen skulle kunna tas tillvara:

– Den kan skapa möjligheter att göra det lättare för invånarna att hitta till våra olika typer av tjänsteutbud och stöd. En annan intressant aspekt är den snabba, komplexa och omfattande samhällsförändring som Skellefteå kommun står inför. Det finns möjlighet att jobba visuellt med flera typer av data och visualisera det på ett sätt så att alla olika aktörer kan skapa förståelse för samhällsförändringarnas omfattning.

Michael Carlberg Lax och hans kollegor ser gärna att andra verksamheter inom Skellefteå kommun inser potentialen i den här lösningen och är villiga att satsa.

– Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta den här plattformen till nästa nivå. Den utvecklingen vill vi göra tillsammans med engagerade personer som ser möjligheterna med den här typen av lösning inom sina områden och verksamheter. Potentialen är stor, men för att ta tillvara tekniken fullt ut krävs det att representanter för andra delar av kommunen kommer till oss med sina initiativ och idéer. Det viktiga är att idén har användaren i fokus istället för tekniken. Dessutom behöver det finnas någon som känner ett ägarskap för att få idén i mål och att man vill satsa egna resurser, samtidigt som man kan få stöd från centrala medel, säger han.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska