En teknisk lösning som kan samla in, lagra och bearbeta data på ett standardiserat och skalbart sätt. Det har varit målet för de som byggt, utvecklat och drivit den tekniska plattformen i projektet Internet of Things inom vård och omsorg.
– Det har varit ett lite annorlunda uppdrag, men väldigt kul. Det här är framtiden, säger Elis Lantto, nätverkstekniker på företaget Data Ductus, som är projektpartner.

Luleå Tekniska Universitet, LTU, har byggt och utvecklat plattformen som kopplar ihop de olika systemen som används för att få de uppkopplade enheterna från individernas hem att skicka information. Karan Mitra är forskare på LTU i Skellefteå.
– Med plattformens hjälp har vi möjlighet att samla in, lagra och bearbeta data på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt, säger han.

Skalbart betyder att plattformen ska kunna hantera data från ett mycket stort antal sensorer. Plattformen som Karan Mitra och hans kollegor har tagit fram ger också ett standardiserat sätt att samla in sensordata från många olika typer av sensorer, något som varit viktigt i projektet.
– Olika sensorer kan prata olika språk, men den här plattformen ger en struktur för hur vi samlar in informationen.

Viktigt att få det säkert

Data Ductus är en projektpartner som står för driften av plattformen och den kommersiella delen. Elis Lantto är nätverkstekniker på Data Ductus och har jobbat med projektet.
– Datan kommer till oss och verifieras så att ingen annan kan hämta den. Den läggs sedan in i en databas där allt samlas, säger han.

I projektet har det funnits flera spännande utmaningar, inte minst när det gäller säkerheten.
– Ingen ska kunna ändra på datan eller skicka in data från ett annat håll. Det har varit en stor grej, att få det säkert. Det har varit en lite annorlunda lösning än vad vi använt i andra applikationer, säger Elis Lantto.

Han tycker att projektet har känts meningsfullt.
– Man är med om något som kan göra samhället bättre och smidigare. På så sätt har det varit kul. Det här är framtiden, säger han.

Fler erfarenheter från projektet

Fler erfarenheter från projektet