I 20 års tid har företaget Alleato arbetat med vård- och trygghetslösningar. De erfarenheterna har de tagit med sig när de nu är en del av projektet Internet of Things inom vård och omsorg.

Alleato är ett av företagen som tillhandahåller delsystem till IoT-plattformen som LTU byggt upp, och att på rätt sätt exportera data från den egna välfärdsplattformen till den andra har varit en utmaning.
– Den plattformen stödjer ett specifikt sätt, så där har vi fått göra en del justeringar. Det har varit en utmaning, men inga problem. En annan utmaning just nu är att tiden går och att vi väntar på att få tillbaka den goda nyttan av AI, säger Fredrik Björklund, teknikansvarig på Alleato.

Medvetenheten och kunskapen ökar

I dagsläget finns en viss manuell administrativ tid när man konfigurerar tjänster utan AI, men förhoppningen är att den ska minska i framtiden.
– Det är ett av våra och samhällets mål och där ser vi inte att man är just nu. AI-biten är lite i sin linda, medan sensorer, säkerhet och kommunikation börjar komma in i en ganska mogen fas, säger Fredrik Björklund.

Han tycker sig också se en förändring och mognad i samhället i stort.
– Den demografiska utmaningen har sett likadan ut länge, men nu börjar polletten trilla ner och medvetenheten ute hos kommuner och regioner blir bättre och bättre och de förstår hur de kan kravställa den här typen av tjänst och få ut nyttan av den. Det blir enklare för oss som leverantör att bygga tjänster också: Sensorernas batteri håller längre, deras kommunikation blir bättre och de blir mindre och mindre.

Vill vara i framkant

Alleatos projektledare Susanne Persson säger att det är viktigt med tydlighet när det kommer till stora projekt som detta, där många parter från flera olika områden deltar.
– Man måste nog vara tydligare med vem som ska göra vad och hur, men det jag vill lyfta fram är Skellefteås drivkraft framåt. Man har sökt det här projektet för att bli en kommun som vill visa vägen, där har man gjort ett bra jobb för att vara mer i framkant.

Fredrik Björklund är inne på samma linje.
– Skellefteå kommun är en aktiv och kunnig part att jobba med. Hela projektet består av ett väldigt trevligt gäng och det här är strategiskt väldigt viktiga frågor för vår äldreomsorg framgent.

Fler erfarenheter från projektet

Fler erfarenheter från projektet