Våra mål

Våra mål

Tillgänglighet

Målbild: Vi välkomnar och möter våra invånare, företag och besökare digitalt på deras villkor, oavsett tid och plats. Med utgångspunkt i användarens behov erbjuder vi en sammanhängande, enkel och säker digital kundupplevelse.

Trygghet

Målbild: Vi har kunskap, mod och tillit att utveckla oss själva och våra arbetssätt så att vi möter morgondagens behov och förväntningar. Alla ges förutsättningar att ta del av, ansvara för och bidra till den digitala utvecklingen.

Effektivitet

Målbild: Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter att förbättra och förenkla vårt arbete. Vi vågar automatisera och effektivisera våra arbetssätt för att frigöra tid och fokusera på det som skapar långsiktigt värde för våra kunder.

Samhällsutveckling

Målbild: Vi samarbetar med andra vid nyutveckling, samt återanvänder och bygger vidare på redan befintliga lösningar, för att skapa en större samhällsnytta.