Projektet FraViVo, Framtidens välfärdsteknik med Internet of Things (IoT), drivs av Skellefteå kommun. Det är en fortsättning på avslutade projektet IoT inom vård och omsorg, där vi undersökte hur IoT-enheter kan användas i individers hem och vardag för att skapa förutsättningar för ökad självständighet och smartare arbetssätt inom hemtjänst. I FraViVo arbetar vi mot särskilt boende för att undersöka möjligheterna till ett breddinförande av funktionaliteten samt hur verksamheterna kan effektiviseras.

Arbetet bygger vidare på resultat från IoT inom vård och omsorg, som är ett viktigt projekt för FraViVo när det gäller lärdomar och erfarenheter. I huvudsak av teknisk karaktär men även juridisk och etisk. FraViVo pågår i två år och stöds av Vinnova.

Projektets mål

I det tidigare projektet IoT inom vård och omsorg skapade vi, tillsammans med våra projektparter, ett system som ska trygga boendet för äldre personer som känner behov av stöd för ökad trygghet. I den här fasen av projektsviten vill vi arbeta med verksamhetsperspektivet, skalbarhetsutmaningar, vidmakthållande av driftsmiljön och säkerhet.

Några av de viktigaste punkterna är att:

  • Vidareutveckla tjänsten till anhöriga och vårdgivare.
  • Utöka antalet boenden i projektet.
  • Vidare undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras.
  • Kommunicera och sprida erfarenheter nationellt och internationellt.

Våra arbetssätt

Höga etiska krav – med målet att säkerställa behoven hos människor som vill fortsätta vara oberoende. Vi arbetar särskilt med uppkopplade enheter som elmätare, vatten och andra fysiska enheter som tillsammans kan skapa en bild av aktiviteten i hemmet. En stor fördel handlar om att privatlivet hos en vårdtagare skyddas, samtidigt som viktig information kring behov av tillsyn ändå kan fås av enheterna. Genom att profiler för användning av uppkopplade enheter i hemmet skapas kan tydliga avvikelser ses som signaler på särskilda vårdbehov.

Aktörer med bredd av kunskaper. Vi har samlat specialister och aktörer med en bredd av kunskaper. Det sträcker sig från den kommunala sektorn, vidare till universitet samt aktörer inom teknik, som står för den IoT-kompetens som projektet kräver.

Agilt genomförande. Vi arbetar agilt, med start i de behov och förutsättningar som gäller hos personerna som deltar. Flera arbeten sträcker sig över lång tid, vilket gör att leveranser behöver hanteras och anpassas för eventuella nya förutsättningar.

Jämställda perspektiv. I både organisation och innehåll har vi strävat efter ett jämställt perspektiv. Detta innefattar projektledning och beslutsfattande till forskning, innovationer och medverkan från brukare och anhöriga.

Projektparter

Läs mer

Våra erfarenheter från projektet IoT inom vård och omsorg hittar du på sidan Våra berättelser genom att använda filterfunktionen ”IoT”.