Skellefteå kommun har under tre år varit en av tio kommuner i landet som fungerat som modell för att stärka äldreomsorgens digitalisering. Med den här plattformen vill vi fortsätta inspirera och stötta andra med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

De projekt vi arbetar med utgör tillsammans ett smörgåsbord av information och inspiration kopplat till digitalisering av vård, omsorg och stöd. Vårt främsta bidrag är sannolikt vår bredd, helhetssyn och långa historia av teknisk utveckling. Vi tror också att vi kan ge en öppen och realistisk bild av vårt arbete och hjälpa andra att undvika vanliga fallgropar och misstag.

Så blev vi modellkommun

I februari 2020 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg, där syftet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Som en av de kommuner som nått längst i sitt arbete med digitalisering utsågs Skellefteå till en av tio modellkommuner. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020–2022.

Beslutet mellan SKR och regeringen gäller digitalisering av äldreomsorg. I Skellefteå har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat att utöka uppdraget till att gälla hela förvaltningen, inklusive Stöd och service samt Individ- och familjeomsorgen.

Vårt sätt att arbeta med digitalisering

Skellefteå kommun arbetar utifrån en framtidsinriktad helhetssyn. Målet är att skapa ett smart och hållbart Skellefteå med en enkel, trygg och utvecklande vardag för invånare, företag och besökare.

Individens behov ska stå i centrum för utvecklingsarbetet. Digitaliseringen berör alla delar av samhället och som kommun vill vi skapa förutsättningar för att på bästa sätt ta tillvara digitaliseringens potential i hela verksamheten.

Vår målsättning är att samarbete och teknik ska leda till ett effektivare och öppnare Skellefteå med starkare attraktionskraft, ökad livskvalitet och bättre företagsklimat.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska