"rootPage" is not defined.

Kompetensförsörjning

Yrkeslärarutbildningen vid Campus Skellefteå invigd

Nu är den nya Yrkeslärarutbildningen som ges på Campus Skellefteå i Umeå universitets regi igång. Söktrycket till utbildningen var högt och nu startar 21 studenter sina studier på programmet.

Uppstarten av den nya Yrkeslärarutbildningen inleddes med en introduktion av den unika samhällsutvecklingen som pågår i Skellefteå där Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå, beskrev förutsättningarna och behovet av kompetens på många olika områden vilket följdes av ett par programpunkter som beskrev arbetet bakom satsningen och tankar för framtiden.

Erik Burstrand, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun och Dieter Müller, vicerektor på Umeå universitet, speciellt ansvarig för universitetets roll i samhällsomvandlingen i norr tog symboliskt i hand och invigde officiellt samarbetet.

Jag blev mycket glad när beskedet kom om att förlägga ett yrkeslärarprogram till Skellefteå. Att den bedrivs på distans ger oss betydligt större möjlighet att få utbildade lärare av hög kvalitet, säger Erik Burstrand, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun.

Erik Burström_Dieter Muller skakar hand

-Universitetets roll i samhällsomvandlingen som pågår i norra Sverige har både fördjupats och förtydligats det senaste året. Förutom att skapa relevanta utbildningar, som den här för yrkeslärare, handlar det om att hitta insikter om såväl förutsättningar som hinder för en hållbar samhällsomvandling. Resultaten från den forskning vi bedriver i norra Sverige nu är väsentlig för den omställning samhällen runt om i världen måste gå genom i morgon, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Att Umeå universitet nu förstärker sin närvaro vid Campus Skellefteå kan ses som ett resultat av det partnerskap som Skellefteå kommun och Umeå Universitet inledde under 2020 och som omfattar en rad punkter.

-Att yrkeslärarutbildningen nu introduceras i Skellefteå är mycket glädjande och en viktig pusselbit i vårt arbete kring kompetensförsörjningen i Skellefteå kommun. Som ett resultat av det goda partnerskapet mellan Skellefteå och Umeå stärks nu universitetets närvaro i Skellefteå, vilket är mycket positivt, säger Kristina Sundin-Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.

Anders Norberg


-En möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig nytt men ändå ha kvar en fast punkt på jobbet. Att kunna validera sina kunskaper och på så sätt snabbt komma vidare för att certifiera sig som behörig lärare är bra, säger Magnus innan han leende går tillbaka till sina nya studiekompisar.

En av de 21 studenter på det treåriga programmet är Magnus Waloon, som har sin anställning som yrkeslärare på Strömbackaskolan i Piteå, dit han blev headhuntad efter 30 år i transportbranschen. Magnus kollegor gick Yrkeslärarutbildningen i Umeå medan Magnus valde att invänta starten i Skellefteå.

Simon Dahlgren, verksamhetschef Skellefteå kommun menar att den dynamiska samhällsutvecklingen som vi är inne i kräver ett flexibelt och snabbfotat utbildningssystem där samverkan mellan alla utbildningsaktörer kommer att få allt större betydelse och där Yrkeslärarutbildningen är en ytterst viktig satsning från Umeå universitet som ger förutsättningar att bidra till den kompetensförsörjningen som krävs för samhällets fortsatta omvandling.

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan lyfter att behovet av utbildade lärare är stort inte bara i norra Sverige, utan i hela landet, men just i norra Sverige och regionen runt Skellefteå är förstås behovet ännu större och mer akut och att det därför känns oerhört bra att vi nu kan erbjuda den här utbildningen, som ett komplement till ordinarie programutbud.

FAKTA

Yrkeslärarutbildningen ges via Umeå universitet på Campus Skellefteå. Deltid där 60 högskolepoäng är teoretiska och 30 poäng består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU, då studenterna får vara ute på en skola och med stöd av en handledare träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023