Här kan du fördjupa dig och repetera viktig kunskap som du kan behöva i din roll som förtroendevald. Informationen är indelad i olika avsnitt som du kan ta del av i egen takt och valfri ordning.