Här finns information och tips för dig som både är förtroendevald och kommunanställd i Skellefteå kommun.

Om du har dubbla roller är det viktigt för både dig själv och andra att du är tydlig med när du agerar i din yrkesroll, och när du agerer inom ramen för ditt politiska uppdrag.

Personer som är förtroendevalda i Skellefteå kommun, men inte anställda, har Politikerportalen som startsida i webbläsaren på sin surfplatta.

Personer som både är anställda och förtroendevalda har intranätet Insidan som sin startsida. Du kan dock enkelt hitta till Politikerportalen genom att skriva in följande adress i din webbläsare: www.skelleftea.se/politikerportalen Länk till annan webbplats.

Spara gärna länken till Politikerportalen som bokmärke eller favorit!

Sedan hösten 2022 använder personer som har dubbla roller samma mejladress och starka lösenord i båda sina roller. Det innebär att du bara behöver hålla reda på en kalender, en inkorg och ett starkt lösenord för att logga in i dator, surfplatta och använda programvaror. Men det innebär också att du måste vara extra noggrann med att klargöra för dig själv och andra i vilken roll du agerar.

  • I Microsoft Outlook kan du använda olika signaturer för att tydliggöra i vilken roll du skickar iväg ett mejl.
  • I Microsoft Teams kan du inte använda signaturer. Det innebär att du måste vara extra tydlig med i vilken roll du agerar.

Om du kombinerar arbete med en roll som förtroendevald är det viktigt att du frånvaroregistrerar på rätt sätt när du deltar i ett sammanträde.

  • Vid frånvaro hel dag ska du lägga in frånvaro hel dag i kalendern i Personec P. Välj frånvarokod "Kom uppdrag u lön semgr"
  • Vid frånvaro del av dag stämplar du ut med kod 7 - "Kommun pol uppdr u lön".

Genom att lägga in frånvaron på rätt sätt skyddar du dina semesterdagar samtidigt som du säkerställer att du inte får både löneavdrag och minusflex.

Observera att du inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om du väljer att ta ut flexplus för att delta på ett sammanträde. Det beror på att du inte får löneavdrag när du tar ut flextimmar.

Skellefteå kommuns e-tjänster är anpassade för olika mottagare. Det finns till exempel e-tjänster som är särskilt framtagna för invånare, företagare, andra myndigheter och förtroendevalda. Därutöver finns det olika sätt att logga in i e-tjänsteplattformen som kallas Självservice där du kan se en förteckning över alla e-tjänster.

Du kan välja mellan att logga in som privatperson, medarbetare och med användarnamn och lösenord. Välj privatperson om du använder en e-tjänst i din roll som förtroendevald eller privatperson. Välj medarbetare om du använder en e-tjänst i din yrkesroll som anställd i Skellefteå kommun.

  • På Intranätet Insidan finns länkar till e-tjänster som du använder i din roll som medarbetare i Skellefteå kommun. Till exempel e-tjänst för att lämna in friskvårdskvitto.
  • På kommunens webbplats, www.skelleftea.se, samt i e-tjänsteportalen som heter Självservice Länk till annan webbplats. finns länkar som du kan använda som privatperson, företag, organisation, andra myndigheter och föreningar.
  • På Politikerportalen finns e-tjänster som kan användas av förtroendevalda.