Sörböle industriområde expanderar

Under måndagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att påbörja utvecklingen av Sörböle industriområde.

- Det finns ett stort intresse för nya industriområden, både från befintliga företag som vill expandera sina verksamheter och nya etableringar så det känns bra att vi nu kan erbjuda ytterligare ett, säger Anja Palm, näringslivschef.

Det är i södra delen av Sörböle, i angränsning till Hammarängens industriområde som en ny detaljplan har tagits fram för att kunna erbjuda ännu mer industrimark. Detaljplanen förväntas antas i början av 2021.

I ett första steg handlar det om att bygga ut infrastrukturen i området enligt detaljplanen, vilket innebär byggandet av gator och andra markförberedande åtgärder.

Nu påbörjas upphandling av en totalentreprenad för att ta fram beräknad kostnad för utvecklingen av området.