Fullstor elektrisk grävmaskin används på området

Maskinen kommer drivas på förnybar energi från vatten- och vindkraft. Den kommer att användas under vinter och sommar.

Fördelarna med att använda en elektrisk grävmaskin är många. Bland annat blir det en lägre ljudnivå och är fri från vibrationer. Det ger en bättre arbetsmiljö än med maskiner som drivs av diesel.