Bergsbyns företagspark

  • Projekt Verksamhetsmark
  • Fas Genomförd
  • Plats Bergsbyn

Ett industrinära område med stor vikt på att bevara naturområden

Bergsbyns företagspark är en del av vardagen för tusentals nya människor som ska arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Tomterna stod klara under hösten 2023. Med en kombination av nära, tillgänglig service och bevarade grönområden, är det ett område med stor vikt på sociala värden.

Bergsbyns företagspark ligger direkt anslutning till den samling nyetablerade industrier i östra Skellefteå. Företagsparken kommer utgöras av verksamheter som kompletterar den dominerande produktionsindustrin som etableras i den här delen av Skellefteå. Totalt handlar det om 25–35 tomter mellan 4 000 och 15 000 m2, med möjlighet att vid behov slå ihop tomter för att erbjuda flexibilitet.

Här ska olika serviceföretag kombineras med aktörer som både värdesätter närheten av och kompletterar det nyetablerade batteriklustret. Dessutom har företagsparken en stark miljöprofil, vilket har gjort det enklare att nå upp i målsättningarna om hållbarhet i både industri och vardag.

Projektet kommer att certifieras via BREEAM som är en hållbarhetscertifiering för anläggningsbranschen. BREEAM Infrastructure hette tidigare CEEQUAL. För att certifiera ett projekt enligt BREEAM krävs ett omfattande miljöarbete i både under projekteringsfasen och produktionsfasen med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I detta projekt finns ett stort engagemang för användning av elektrifierade anläggningsmaskiner samt återanvändning av massorna vid fyllning. Det har minskat klimatpåverkan, tidsbesparing och blivit en lägre kostnad för projektet.

Aktörer
Skellefteå kommun
NCC

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Frågor och svar

Det här betraktas som ett av Sveriges mest attraktiva områden för industrietableringar just nu. Bland annat med tanke på närheten till Northvolt, som kommer att behöva en hel del kompletterande verksamheter. Platsen ingår i ett större detaljplanerat område för industriändamål, som har en central roll i Skellefteås långsiktiga utveckling.

Utifrån den ekologiska inventeringen har det framkommit att de största naturvärdena är kopplade till mervärde för människor som rör sig i området. Bergsbyns företagspark är ett viktigt stråk att röra sig igenom för att nå andra gränsande naturområden. Det gröna stråket som går genom området är utpekat som ett viktigt grönområde för att fåglar och insekter ska kunna förflytta sig genom staden. Dessutom blir det en liten grön oas som ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, för att människor som arbetar i närheten ska ha tillgång till varierande livsmiljöer.

Både Skellefteå kommun och NCC har ett stort hållbarhetsfokus i sina verksamheter. Tillsammans ska aktörerna i projektet driva den utvecklingen och möjliggöra ett nytt industriområde, där hållbarhet ur både ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv har varit en viktig del redan från första dag.

Fler projekt i samma kategori