Ett lager med batteri

Testning av energilager på Bergsbyns företagspark

En fördel med energilager ute på arbetsplatser är att anläggningsarbete med elektrifierade maskiner kan genomföras var vi vill och när vi vill, även där det inte finns tillgång till el på plats. Vi undviker långa transporter av fordon och maskiner som ska laddas, vilket leder till kortare utförandetid och effektivt arbete

Ett energilager är där energi lagras för att sedan användas vid en senare tidpunkt.