Grävarbete för dagvatten har startat

Arbetet sker vid brofästet på norra sidan av älven. Det blir nya dagvattenledningar med utlopp i älven.