Karlgårdsbron

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

En trygg länk mellan norra och södra Skellefteå

En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. En ny bro över älven är en viktig del i detta. Bron kommer stå klar sommaren 2024.

Karlgårdsbron ska gå över Skellefteälven vid Karlgård-Nordanå och ansluta till Södra Lasarettsvägen på norra sidan samt till Skråmträskvägen via en ny väg på södra sidan. Brons placering ger ett bra flöde för bil, buss, cykel och gående vilket minskar biltrafiken genom centrumkärnan.

Att leda om trafiken från Kanalgatan och in på Södra Lasarettsvägen för dem som inte har sin målpunkt i stadskärnan, är en viktig åtgärd för att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr och för att minska koldioxidutsläppen. Det skapar också mer plats för gångare och cyklister och bidrar till ett attraktivare centrum.

Aktörer
Skellefteå kommun
Kauno Tiltai

Aktuellt i projektet

Karlgårdsbron anläggs som en så kallad hängverksbro med träöverbyggnad och blir Sveriges längsta träbro. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående.

Relaterade projekt

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 14 nyheter