Närproducerad asfalt används på Bergsbyns företagspark

Idag beläggs Bergsbyns företagspark med närproducerad asfalt från NCC:s asfaltverk i Skellefteå. NCC arbetar på flera sätt med att minska klimatpåverkan från asfaltproduktionen genom att återvinna asfaltmassor, använda träpellets som bränsle, grön el i produktionen, och genom att tillverka asfalten vid lägre temperaturer.

I Bergsbyns företagspark förbereder NCC på uppdrag av Skellefteå kommun 35 industritomter som ska komplettera de stora produktionsindustrierna som etableras i Skellefteå. Projektet ska certifieras enligt BREEAM Design & Construction och hållbarhet har stått i fokus genom hela projektet. Bland annat har projektet testat energilagring för att kunna nyttja elektriska maskiner helt och hållet på arbetsplatsen med goda resultat.

Inom området finns 1,5 km gång- och cykelvägar och 1,3 km bilvägar som kommer asfalteras inom kort.

Maskin asfalterar