Slutförandet av pålningsarbetet har startat

Idag startade arbetet med det sista brostödet i älven.