Dagvattenledningen är klar

Arbetet var vid den norra sidan av Skellefteälven.