Illustration över Skebos nya bostadsområde Lejongapet

Förberedelser har startat för området Backen

Nu avverkas skogen på området Backen och därefter startar projekteringen av det nya området som kommer att pågå under våren och sommaren.

Till hösten startar produktionen av området vilket innebär en utbyggnad av all den infrastruktur, gator, gång- och cykelvägar, som en ny stadsdel eller ett område behöver.

I både projekteringen och byggnationen av området ligger fokus på att skapa ett hållbart område som ska samspela med den natur som det omges av.

Markanvisning av området
Kommunen söker aktivt efter aktörer som vill vara med och utveckla stadsdelen Backen. Intressenter kan höra av sig till Mark- och exploatering vid Skellefteå kommun.

Ta del av mer information om projektet på Skellefteå växer genom att klicka dig vidare på länken nedan.