Sunnanåskolans idrottshall

 • Projekt Grönområden och fritid
 • Fas Planeras
 • Plats Sunnanå

En plats för många olika träningsformer

Det planeras för nya idrottslokaler intill Sunnanåskolan. Bygget planeras att starta hösten 2023 och stå klar 2025.

Söder om Sunnanåskolan kommer en ny idrottshall byggas för att möta skolans växande behov av idrottsundervisning. Nuvarande idrottslokaler kommer byggas om till skollokaler.

När hallarna inte används för skolverksamhet kommer de användas av föreningar, främst som träningslokaler för cheerleading och gymnastik. En av träningshallarna blir särskilt utformad för gymnastikverksamhet och kommer att vara utrustad med ansatsbanor och landningsgropar.

Idrottshallen kommer byggas för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 2 av 8 nyheter