Sunnanåskolans idrottshall

  • Projekt Grönområden och fritid
  • Fas Pågår
  • Plats Sunnanå

En plats för många olika träningsformer

Det byggs nya idrottslokaler och en fotbollsplan intill Sunnanåskolan. Bygget kommer att stå klar i början av 2026.

Söder om Sunnanåskolan kommer en ny idrottshall byggas för att möta skolans växande behov av idrottsundervisning. Nuvarande idrottslokaler kommer byggas om till skollokaler.

När hallarna inte används för skolverksamhet kommer de användas av föreningar, främst som träningslokaler för cheerleading och gymnastik. En av träningshallarna blir särskilt utformad för gymnastikverksamhet och kommer att vara utrustad med ansatsbanor och landningsgropar.

Idrottshallen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Aktörer
Skellefteå kommun
Rekab
Nåiden

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 2 av 7 nyheter