Ny detaljplan gör det möjligt för Sunnanåskolan att växa

Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Idag antog bygg- och miljönämnden en ny detaljplanen för området Grubban.

Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.

Fokus ska vara att skapa ett hållbart och välgestaltat område, planerat utifrån hur barnen använder det, med skolområdet och närheten till skog och mark som viktiga målpunkter. Området är en viktig knutpunkt för stadsdelen och har stor potential att bli en mer levande mötesplats, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

I den fortsatta planeringen av området ska kommunen också bland annat ta hänsyn till det gröna stråket som går genom området och öka tillgängligheten till det, till exempel genom att koppla ihop det med skolområdet.

Fakta: Planområdet

Planområdet är beläget inom stadsdelen Sunnanå. Planområdet utgörs i stora drag av den tomt som idag tillhör Sunnanåskolan samt de öppna fält med blandad användning som finns söderut, fram till Lantmannagatan. I väster avgränsas området med den bebyggelse med enbostadshus som finns i kvarteren Lysmasken, Getingen och Biet samt den flerbostadsbebyggelse som finns i kvarteret Myran.

Relaterat:

Senast uppdaterad: