Stationsgatan

 • Projekt Trafik, väg och järnväg
 • Fas Planeras
 • Plats Centrala stan

Fokus på en hållbar stadsbyggnad

En ny gång- och cykelbana kommer att byggas längs med Stationsgatan, över Parkbron och via Brogatan för att sedan avslutas på Bockholmsvägen vid Campus Skellefteå. Bygget startar hösten 2024 och står klart våren 2025.

Längs hela gång- och cykelvägen kommer det att bli en tydligare separering mellan gångare och cyklister och en trädallé kommer att planteras för att öka trivseln. Parkbron kommer att göras om, från en bilbro till en gång- och cykelbro. Insatserna görs för att främja fler att välja cykeln framför bilen för kortare sträckor till och från centrum och Campus Skellefteå.

Omvandlingen av Parkbron finansieras delvis via Trafikverkets stöd för att främja hållbara stadsmiljöer och en ny gång-och cykelväg längst anslutande sträckor är angivna som motprestationer från kommunens sida till detta stöd.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

  Länkar

  Relaterade planer

  Fler projekt i samma kategori

  Visar 2 av 14 nyheter