Byske blir dubbelt så bra

Byske är en omtyckt ort i norra delen av kommunen. Byske har stora förutsättningar att utvecklas utifrån sitt fina läge vid Byskeälvens utlopp i havet.

Genom Norrbotniabanan kommer Byske att få ett utmärkt läge, både när det gäller besöksnäring och etablering av nya verksamheter. Därför planerar vi att göra det möjligt med en fördubbling av befolkningen i Byske fram till år 2040.

På gång i området

På gång i området