Inflyttning i lägenheterna

Idag startar inflyttningen i de 114 hyreslägenheterna Skebo har byggt på Klockarhöjden.