Styrkor vi ska bygga vidare på

Vi behöver vara många som sluter upp för att omvandla samhället. När politiken, näringslivet, det offentliga, föreningslivet och alla andra agerar tillsammans kan vi skapa den stora förändring som behövs på kort tid. Till stor del handlar det om förståelse för att förändring är möjlig och nödvändig. Men det handlar också och om en levande diskussion om hur den blir så bra som möjligt. Olika idéer och tankar som möts är en tillgång.

Samarbete, förändringsförmåga och medskapande är tre styrkor vi ska bygga vidare på.

Omvandlingen av Skellefteå är del av en större rörelse som sker i vår region och som drivs på av globala megatrender. Dessa inkluderar bland annat effekten av klimatförändringar, digitalisering, elektrifiering och det uppkopplade samhället. I arbetet för att göra Skellefteå så bra som möjligt i den utvecklingen är dessa tre förmågor särskilt viktiga:

Medskapande

När samhällsutveckling är ett gemensamt ansvar bidrar det till starka lokalsamhällen med tillit och trygghet. Oavsett om deltagandet sker i en yrkesroll eller i privata sammanhang som förälder, granne eller medmänniska. Alla ska ges samma möjlighet att delta.

Förändringsförmåga

Förmågan att ställa om och tänka nytt har varit en viktig tillgång när Skellefteå utvecklats framgångsrikt. Det vill vi bygga vidare på. En skiftande global ekonomi, de allt påtagligare effekterna av klimatförändringarna och ett snabbt skifte till hög tillväxttakt gör förändringsförmåga viktigare än någonsin tidigare.

Samarbete

Det växande intresset från omvärlden och ökad inflyttning skapar möjligheter till nya samarbeten. Samarbetsvilja ger både nya kunskaper och möjligheter att nå ut till fler nya platser i världen. Lika viktiga är alla befintliga relationer – både regionala, nationella och globala. Inte minst när det handlar om kompetensförsörjning och att fortsätta utveckla företag och andra verksamheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2022