Tillgänglighetsredogörelse

Skellefteå kommun står bakom gränssnittet för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Detta dokument beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbplats?

Vi är medvetna om att vår webbplats i dag inte är helt tillgänglig. På denna sida hittar du de brister som vi har sett efter att vi har låtit granska vår webbplats av experter på tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i vår webbplats. Om du upptäcker brister som vi inte beskriver nedan, eller om du anser att vi inte följer kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., meddela oss så att vi får kännedom om problemen.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och berätta det.

Bristande förenlighet med lagen

Vi beskriver otillgängliga delar och funktioner nedan.

Problem vid användning utan syn

 • Fel beskrivs inte på ett tydligt sätt och inte i direkt anslutning till det fält där felet uppstått. (felanmält till Sitevision)
 • Fel- och statusmeddelanden visas endast temporärt. (felanmält till Sitevision)
 • Länkars mål framgår inte tydligt i sitt sammanhang.
 • Rubrikstrukturer är inte logisk och korrekt uppbyggd på alla sidor.
 • Det finns text och rubriker som inte är uppmärkta korrekt i koden.
 • Bilder och meningsbärande grafik saknar beskrivande textalternativ.
 • Det finns kartor som inte ger information på ett alternativt sätt.
 • Det finns text och bilder i kartor och bildlänkar som inte ger tillräckligt med information till skärmläsaranvändare. (Fritids fiskeguider)
 • Det saknas syntolkning till videor.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Beskrivningar av sidor och funktioner är inte genomgående konsekventa.
 • Det finns rubriker som saknar täckning i textinnehåll.
 • Fel beskrivs inte på ett tydligt sätt och inte i direkt anslutning till det fält där felet uppstått. (felanmält till Sitevision)
 • Fel- och statusmeddelanden visas endast temporärt. (felanmält till Sitevision)
 • Det saknas undertexter och textalternativ till filmer.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns information som är beroende av användaren förmåga att uppfatta färg. (t ex färger på vandringsleder i kartan)

Problem vid användning med begränsad rörlighet

 • Det finns objekt som inte går att nå med tangentbordsnavigation. (innehåll i kartan)
 • Fokus på en del interaktiva objekt framhävs inte när användaren navigerar med tangentbord. (Inlänkade instagramflöden. Dessa tas bort under november-december 2021)

Dokument som inte är tillgängliga

Vi har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Vår vision är att byta ut alla blanketter till en digital tjänst. Våra dokument strävar vi efter att göra tillgängliga så långt som möjligt. Vi publicerar i första hand information som HTML.

Detaljplaner och översiktsplaner

Handlingarna till detaljplaner som är ute för samråd och granskning uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven. Verksamheten försöker använda mallar som ska göra dokumenten så bra som möjligt. Innehållet är ofta ganska komplicerat där kartbilder utgör grunden och materialet ligger ute under en begränsad tid. Att tillgänglighetsanpassa dokumenten blir för kostsamt.

Av de översiktsplaner som finns publicerade är de som antagits efter lagändringen för tillgänglighet publicerade med ett tillgängligt alternativ. Att uppdatera tidigare antagna öp:ar och föp:ar blir en orimligt hög kostnad.

Dokument kopplade till God man och förvaltare

Blanketter i pdf-format kopplade till god man och förvaltare kommer att ses över. De är i dagsläget inte helt tillgänglighetsanpassade och kan inte bytas ut mot e-blanketter beroende på att dessa dokument delas med alla kommuner som ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden. Över tid kommer dokumenten att uppdateras och göras tillgängliga men tidigast under 2023 räknar vi med att alla hunnits med.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska vår webbplats.

Den senaste bedömningen gjordes den 22 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2021.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se