Tillgänglighetsredogörelse

Här kommer en tillgänglighetsredogörelse publiceras första veckan i maj 2021.

Avsteg från tillgängligheten

Detaljplaner och översiktsplaner

Handlingarna till detaljplaner som är ute för samråd och granskning uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven. Verksamheten försöker använda mallar som ska göra dokumenten så bra som möjligt. Innehållet är ofta ganska komplicerat där kartbilder utgör grunden och materialet ligger ute under en begränsad tid. Att tillgänglighetsanpassa dokumenten blir för kostsamt.

Av de översiktsplaner som finns publicerade är de som antagits efter lagändringen för tillgänglighet publicerade med ett tillgängligt alternativ. Att uppdatera tidigare antagna öp:ar och föp:ar blir en orimligt hög kostnad.

Dokument kopplade till God man och förvaltare

Blanketter i pdf-format kopplade till god man och förvaltare kommer att ses över. De är i dagsläget inte helt tillgänglighetsanpassade och kan inte bytas ut mot e-blanketter beroende på att dessa dokument delas med alla kommuner som ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden. Över tid kommer dokumenten att uppdateras och göras tillgängliga men tidigast under 2023 räknar vi med att alla hunnits med.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se