Hemtjänsten i Skellefteå arbetar med digitala genomförandeplaner och digital insatsregistrering vid besök.

– Vi säkrar att du som individ får den insats vi har kommit överens om, säger Peter Näsström, verksamhetschef för hemtjänsten i Skellefteå kommun.

En genomförandeplan är något varje individ som har exempelvis hemtjänst har rätt till. Individen får ett beslut från en biståndshandläggare, för vilka insatser man ska få. Beslutet går sedan ut till hemtjänsten för att verkställas.

Samordnaren kontaktar individen för att planera in besöken utifrån biståndsbeslutet och insatsen påbörjas. Inom två veckor upprättar en utsedd kontaktperson genomförandeplanen tillsammans med individen. Där går man igenom särskilda önskemål kring insatserna.

– Fördelen med att vänta någon vecka är att man lär känna varandra och vilka behov som finns, säger Peter Näsström.

App i telefonen

Genomförandeplanen görs i ett digitalt system. Idag jobbar hemtjänsten i Skellefteå med systemet IntraPhone. Genomförandeplanen finns då digitalt och kan läsas i tjänstemobilen av hemtjänstmedarbetarna. Peter Näsström förklarar med exemplet ”Kalle” som har hemtjänst.

– När vi går ut till Kalle har vi en IntraPhone-app i våra mobiltelefoner där vi närvaroregistrerar. I den finns också Kalles genomförandeplan. Då kan jag som medarbetare se: ”Nu har Kalle dusch, hur ska insatsen utföras just hos Kalle?”, säger Peter.

Tidigare fanns genomförandeplanerna i pärmar. Då blev det ibland svårigheter när den skulle uppdateras. Nu finns den aktuella versionen alltid med.

Det finns en större förutsättning att man verkligen ser vad som är viktigt för individen

Registrerar närvaro

Vid besöken görs också en digital insatsregistrering av hemtjänstmedarbetarna. Det innebär att man registrerar sin närvaro och vad man gör i sin mobiltelefon.

– Vi scannar en QR-kod med mobilens kamera. Då kommer Kalles besök upp i mobiltelefonen. Vi ser vilka insatser vi ska utföra och på vilket sätt. När vi har gjort det bockar vi för det i telefonen. När vi är klara har vi dels en tid på hur länge vi varit där och kan se vad vi gjort och på så sätt säkra att allt är utfört, säger Peter.

Mobilt

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har arbetat med digitala genomförandeplaner och digital insatsregistrering i ungefär fem år. Nu pågår arbetet med att byta verksamhetssystem, till Lifecare som fungerar på ett liknande sätt som IntraPhone. Målet är en helt mobil hemtjänst.

– Vi ska inte vara knutna till att sitta och dokumentera någonstans. Vi ska kunna ha med oss allting ute. Många bitar är redan på plats, säger Peter.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska