Med en unik innovationsupphandling har Skellefteå kommun i samarbete med ett IT-konsultföretag tagit fram Todejappen, ett digitalt stöd för personer med kognitiva nedsättningar.

Hur kan vi med hjälp av digital teknik skapa trygghet och ökad självständighet till människor som behöver stöd? Den frågan var utgångspunkten när man drog igång arbetet som lett fram till Todejappen.

Utgångspunkten var att hitta en leverantör som var villig att själv ta ansvaret för lösningen – den skulle inte ägas av kommunen. En utgångspunkt som krävde en ny typ av affärsmodell.

Vi såg en nytta både för samhället och målgruppen – en win-win


Men vi hade många frågetecken kring upphandling och affärsmodell. Vi pratade med olika nationella stödfunktioner inom upphandling om hur detta skulle kunna upphandlas, men vi upplevde en stor osäkerhet, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Stöd och service.

Utvecklingssamarbete

Våren 2019 genomförde Skellefteå kommun den ovanliga upphandlingen, som resulterade i ett utvecklingssamarbete med företaget Cybercom.

Samskapande med slutanvändare och delaktighet i användartester var ett krav i upphandlingen. Resultatet, Todejappen, har blivit en framgång.

Todejappen

I Todejappen kan individer med kognitiva nedsättningar planera och strukturera vardagens aktiviteter.

Förändra synen

Det här sättet att arbeta förändrar synen på kommunens roll vid upphandlingar.

– Vår stora fråga var: Kan vi förändra synen på kommunens roll genom upphandling? Att facilitera istället för att leverera? Kunde vi använda underlaget till att göra annorlunda än tidigare? Vi beslutade att upphandla en leverantör som var beredd att själva ta en risk. För att främja innovation innehöll upphandlingsunderlaget väldigt lite detaljstyrning kring form och teknik, men desto skarpare formulering av syfte, mål, målgrupp med funktionskrav, säger Carina Norman.

Först ut

Skellefteå kommun är en av de första kommunerna i Sverige som har gjort den här typen av upphandling. Carina Norman är nöjd med utfallet.

– Vi har haft ett förtroendefullt samarbete både internt med olika kompetenser som har säkrat processen, men även externt med det företag som vann upphandlingen, en leverantör som har kompetens och hög trovärdighet.

Det viktigaste av allt är att vi haft med personerna det berör i hela utvecklingsarbetet


– Det är invånarnas tjänst inte tjänstepersonernas, vi är möjliggörare inte ägare, säger Carina Norman.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska