Skellefteå genomgår en kraftig expansion, vilket innebär nya behov och samhälleliga utmaningar. Projektet GIOTIS, Genomförandeprojekt för Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsnytta Skellefteå, som drivs av Skellefteå kommun, arbetar för en utökning och uppskalning av IoT-tjänster inom offentlig sektor.

Skellefteå kommun har tidigare erfarenhet av ett flertal pilotprojekt gällande IoT. Vi har drivit och driver projekt för IoT inom vård och omsorg och vi deltog även i City-as-a-Platform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (CaaP) för att gemensamt med andra kommuner etablera IoT-baserade tjänster för invånarna. Projektet GIOTIS ska öka förmågan och förutsättningarna för offentliga aktörer att utveckla, implementera och skala upp IoT-lösningar, som skapar nytta och värde i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. GIOTIS pågår i drygt två år och stöds av Vinnova.

Projektets mål

Vi vill etablera ett ekosystem, som gör det möjligt att dela data mellan olika verksamheter och gentemot invånarna. Datamängderna som skapas av IoT-enheter kopplas mot verksamhetsanpassade gränssnitt. Följande tjänster ska arbetas fram:

  • Samhällsbyggnad – Övervakning av belysningsinfrastruktur.
  • Support och lokaler – Optimering av resursstyrning genom att mäta flöden och användning av offentliga lokaler.
  • Utbildning och arbetsmarknad – Optimering av pedagogisk verksamhet utifrån sensordata.
  • Kultur och fritid – Positionering av mobila tillgångar och upplevelsefrämjande åtgärder.

Projektet ska leda till att Skellefteå kommuns IoT-förmåga går från projektbaserade piloter till en central IoT-funktion, som erbjuder nyttjande till alla kommunens verksamheter och som på ett effektivt sätt nyttjar personalresurser, teknisk utrustning och infrastruktur. Lyktstolpar med plats för sensorer kan exempelvis mäta trafikflöden och nivån av föroreningar, vilket gynnar fler verksamheter än enbart gator och parker.

Projektparter

Projektkonstellationen består av en kommun, ett universitet, ett offentligt ägt företag inom en kraftkoncern, som äger och driver fibernäts- och IoT-infrastrukturen, samt ett företag som levererar IoT-plattformen och utvecklar tjänster baserade på IoT-data. Eftersom stora delar av infrastrukturen redan finns på plats kan fokus läggas på att skapa eko-systemet med tillhörande tjänster. Det bidrar till goda möjligheter att implementera IoT-lösningarna.

Projektet stöttas av Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Formas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om IoT Sveriges Strategiska innovationsprogrammet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska