Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

Tillsammans med dig identifierar och formulerar vi vilka behov du har och vad du önskar förändra. Det kan t.ex handla om ekonomi, om hälsa, om arbete och sysselsättning.

Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och kan hjälpa dig att söka det stöd du önskar och har behov av.

Aktuellt från oss

Umeå

Välkommen att kontakta oss.

Vi har tillfälligt stängt för nya ansökningar under perioden 1/5-15/8.

Skellefteå och Norsjö

Välkommen att kontakta oss.

Södra Lappland

Välkommen med din ansökan!

 • Nina semester veckorna 28, 29, 30, 31, 32 åter v33
 • Pernilla semester fredag 5/7 och veckorna 28, 29, 30, 31, 32 åter v33
 • Annette semester torsdag 11/7 från kl 12.00 och veckorna 29, 30, 31, 32, 33 åter v34

Kontakta oss
Om verksamheten

Vi vänder oss till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som på grund av det har stora svårigheter i sin vardag. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Vi kan vara ett stöd för dig i kontakt med olika myndigheter, sjukvård eller organisationer där målet är att du ska bli mer självständig och vara mer delaktig.

Tillsammans med dig vill vi förbättra din livssituation genom att:

 • Identifiera och formulera dina behov av vård, stöd och service.
 • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
 • Söka hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

 • Vi svarar inte för vård och behandling.
 • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
 • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Stödet är tidsbegränsat. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud.

Kontakta oss

Telefon: 090-771753

E-post: po@umea.se

Om verksamheten

Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

 • Vi svarar inte för vård och behandling.
 • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
 • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Besöksadress i Skellefteå: Kanalgatan 51 Länk till annan webbplats.
Tryck på ”gatuadressen” för vägbeskrivning.

Kontaktpersoner

Om verksamheten

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

Tillsammans med den enskilde läggs en plan för att ge råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan handla om ekonomi och bostad, om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller om relationer till familj och vänner.

Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man behöver och har rätt till. Ett personligt ombud kostar ingenting.

 • Du kanske känner att du behöver någon att prata med ibland.
 • Kanske har det kört ihop sig med ekonomin och du vill komma igång med att ta itu med och reda upp detta.
 • Du kanske inte är nöjd med ditt boende.
 • Du kanske inte har nått att göra på dagarna.
 • Du kanske vill hitta ett arbete eller börja studera.
 • Du kanske behöver hitta på något att göra på fritiden.
 • Du kanske inte är nöjd med insatserna du får från kommunen och psykiatrin.
 • Du kanske behöver någon att fråga om råd då det kör ihop sig.
 • Kanske behöver du också någon som för din talan när du känner att du inte orkar själv.

Känner du att du har ett behov av Personligt ombud så ringer du eller kontaktar oss via hemsidan. Efter det kontaktar någon av oss dej så kan vi träffas och lära känna varandra. Tillsammans försöker vi sedan formulera de behov och önskemål som du har och sedan arbetar vi gemensamt för att genomföra det vi kommit fram till.

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, och när du känner att du nått de mål du satt upp och har ett bättre fungerande liv så avslutar vi så småningom kontakten.

Kontaktpersoner

Logotyp personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.