Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

Tillsammans med dig identifierar och formulerar vi vilka behov du har och vad du önskar förändra. Det kan t.ex handla om ekonomi, om hälsa, om arbete och sysselsättning.

Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och kan hjälpa dig att söka det stöd du önskar och har behov av.

 

Aktuellt från oss

Umeå

Välkommen att kontakta oss.

Vi har tillfälligt stängt för nya ansökningar under perioden 1/5-15/8.

Skellefteå och Norsjö

Välkommen att kontakta oss.

Personligt ombud i Skellefteå har intagningsstopp under perioden 1/7 – 11/8.

Södra Lappland

Välkommen med din ansökan!

 • Nina semester veckorna 28, 29, 30, 31, 32
 • Pernilla semester fredag 5/7 och veckorna 28, 29, 30, 31, 32
 • Annette semester torsdag 11/7 från kl 12.00 och veckorna 29, 30, 31, 32, 33

Kontakta oss
Om verksamheten

Vi vänder oss till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som på grund av det har stora svårigheter i sin vardag. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Vi kan vara ett stöd för dig i kontakt med olika myndigheter, sjukvård eller organisationer där målet är att du ska bli mer självständig och vara mer delaktig.

Tillsammans med dig vill vi förbättra din livssituation genom att:

 • Identifiera och formulera dina behov av vård, stöd och service.
 • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
 • Söka hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

 • Vi svarar inte för vård och behandling.
 • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
 • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Stödet är tidsbegränsat. Vid varje ansökan görs en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud.

Kontakta oss

Telefon: 090-771753

E-post: po@umea.se

Om verksamheten

Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation.

Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

Vi kan hjälpa dig med mycket men har vissa begränsningar i vårt uppdrag:

 • Vi svarar inte för vård och behandling.
 • Vi beslutar inte om vård och stödinsatser.
 • Vi ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestöd, personlig assistans eller kontaktperson.

Besöksadress i Skellefteå: Kanalgatan 51 Länk till annan webbplats.
Tryck på ”gatuadressen” för vägbeskrivning.

Kontaktpersoner

Om verksamheten

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Vi ger personligt stöd och samordnar insatser utifrån dina önskemål. Det kan bland annat handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri/annan hälso- och sjukvård eller myndighetskontakter. Här är några exempel:

 • Du kanske känner att du behöver någon att prata med ibland eller fråga om råd.
 • Kanske har det kört ihop sig med ekonomin och du vill komma igång med att ta itu med och reda upp detta.
 • Du kanske inte har nåt att göra på dagarna och vill hitta ett arbete, börja studera eller hitta något att göra på fritiden.
 • Du kanske inte är nöjd med insatserna du får från t.ex. psykiatrin, annan hälso- och sjukvård, kommunen eller övriga myndigheter eller önskar stöd i att ansöka om olika insatser.

Känner du att du har ett behov av Personligt ombud så ringer du eller kontaktar oss via denna hemsida. Efter det kontaktar någon av oss dig så kan vi träffas och lära känna varandra.

Personligt ombud är ingen myndighet och stödet som ges är tidsbegränsat. Vi ansvarar inte för vård och behandling och har vissa begränsningar i vårt uppdrag. För mer information är du välkommen att höra av dig eller se mer i vår broschyr via länken här nedanför.

Kontaktpersoner

Logotyp personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.