FORSKARFREDAG

Samlad kompetens på Campus Skellefteå lyfte ForskarFredag

Representanter från RISE, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet,Cerum, Skellefteå kommun och Norran lyfte årets ForskarFredag i Skellefteå på temat en hållbar framtid som livesändes direkt från Forum och toppades av Stiftelsen Rönnbärets utdelning.

Under ForskarFredag på Campus Skellefteå kunde man på olika sätt ta del av den forskning på en bred och högkvalitativ nivå som bedrivs på området kopplat till den expansiva utvecklingsfas som Skellefteå befinner sig i. Här konstaterades att utvecklingen i Skellefteå saknar motstycke på ett internationellt plan när det gäller samhällsomställning.

Hållbar samhällsutveckling i fokus

Laguppställningen i programmet för ForskarFredag bjöd på sina egna reflekteringar och bred kunskap i föreläsningar, panelsamtal och i presentation av färska nyheter.

Under dagen kunde man lyssna till två professorer från LTU i Skellefteå, Christer Åhlund, professor vi LTU i Skellefteå lyfte forskningsämnet cybersäkerhet och vikten av att utveckla säkra system i takt med vår digitala expansion. Karl Andersson, btr. professor vid LTU i Skellefteå lyfte sitt forskningsprojekt inom förklaringsbar AI ska användas vid luftkvalitetsprognoser.

Från Umeå universitet i Skellefteå fick man en inblick i vården där Katarina Derblom, Doktorand vid Institutionen för omvårdnad lyfte sitt projekt "Vård för personer med psykisk ohälsa inom allmänakutsjukvård" medan Anna-Lena Stenlund, universitetsadjunkt presenterade en högst aktuell rapport kopplat till den pandemi vi levt i under en tid kopplat till "Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av Covid-19".

Skellefteå år 2040

Enar Nordvik, arkitekt och bygglovschef bjöd tillsammans med Helena Renström, ekon.dr, marknadschef. på ett framtidsscenario för Skellefteå 2040 med utgångspunkt i stadsplaner och visioner. En utblick med kreativ höjd som inspirerade. Gymnasieleverna bjöds in till att digitalt tycka till och komma med egna tankar på temat.

Panelsamtal med fokus på ett hållbart Skellefteå

I ledning av Norrans redaktionschef Helena Strömbro Ershag fördes dialog på hög nivå kring ett hållbar utveckling med Skellefteå i fokus.

Vi sitter på en fantastisk möjlighet bland annat i ljuset av klimatomställningen som hela världen efterfrågar, säger Albert Edman, projektledare vid forskningsinstitutet RISE.

Albert lyfter också att man på EU-nivå tittar ”New European Bauhaus” som syftar till att skapa ett nytt samhällsbyggnadsideal i Europa med de estetiska värdena med attraktiva livsmiljöer och menar att vi i norra Sverige har vi stora förutsättningar att gå före och hålla ihop de här olika dimensionerna eftersom vi är den region i Europa där man har högst tillit till varandra och till myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Evelina Fahlesson (S) kommunalråd i Skellefteå, lyfter vikten av att i kommunen tänka kortsiktigt likväl som och långsiktigt. En utmaning att under några år erbjuda områden med tillfälliga bostäder men samtidigt skapa permanenta bostäder med träbyggandet i fokus. De företag som nu vill etablera sig i Skellefteå kräver hållbarhet i hela värdekedjan, menar hon.

-Det hållbara byggandet handlar om människans relation till miljön och det är precis där vi behöver vara nu, säger hon.

Albert Edman konstaterar att man i norra Sverige behöver utveckla sitt sätt att samarbeta och att förutsättningarna mellan kommunerna i norra Sverige är starkt och ta en nationellt ledande roll.

Johan Lundberg, föreståndare för Cerum på Umeå universitet, menar att kommunerna längs Norrlandskusten kompletterar varandra på ett bra sätt. Där man har satsat på olika styrkeområden och där man behöver släppa på eventuell prestige mellan kommunerna och se till allas bästa.

Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå universitet lyfter vikten av inkluderande teknikutveckling för det hållbara samhället.

– Det är lätt att leverera bra tekniska lösningar men sedan ska de sättas i händerna på såväl unga som gamla, stadsbor och boende på landsbygden, säger karl.

Här kan du se Norrans sändning i efterhand. Länk till annan webbplats.

Rapporter kopplade till norra Sveriges utveckling

Sofia Gullholm, LTU Business, rapporterade om innovationskraft i Norr med fokus på orsakerna till att norra Sverige toppar Sveriges utveckling.

Robert Brännström, LTU Skellefteå lyfte nysatsningen Arctic Center for Energy (ACE), ett internationellt kompetenscenter på Campus Skellefteå. Ett nytt samarbete för framtidens industri med fokus på smart industriell produktion och nya lösningar med elektrifiering och batteriproduktion som grund.

Rickard Falkman ,RISE, gav en framtidsspaning på vad som händer just nu inom träbyggandet. Där RISE spelar en betydande roll för klimatsmart byggande med en bred kunskap inom träteknik och träkonstruktion med forskning som grund.

Framtidens energi och byggande

Tillsammans med Exploratoriet erbjöds en föreläsning speciellt för pedagoger med temat framtidens energi. medverkande företag som Boliden, Northvolt och Skellefteå kraft. På temat erbjöd också en publik föreläsning "Framtidens elsystem med fokus på norra Sverige" där Sarah Rönnberg, Biträdande professor Luleå tekniska universitet berättade om det senaste på området medan Olov Karlsson, Biträdande professor Luleå tekniska universitet lyfte trä som ett hållbart och energisnålt byggnadsmaterial.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2022