Företagsbesök

Rikshemvärnschef Stefan Sandborg besöker Campus

Rikshemvärnschef Stefan Sandborg är chef för hemvärnet som representerar nästan hälften av försvarsmaktens trupper. Han rapporterar direkt till överbefälhavaren och under årets Uniform på jobbet dagen besökte Generalmajoren Hemvärnssoldaten Jonas Mårtensson från 136:e Bevakningskompaniet på hans civila arbetsplats NUITEQ. 

Foto: Fredrik Winnerborn/Försvarsmakten

Jonas Mårtensson med Rikshemvärnschefen Generalmajor Stefan Sandborg

Under en traditionell hälsning som genomfördes med Campus i bakgrunden hälsades han välkommen av representanter från de lokala Insats- och bevakningskompanierna. "Uniform på jobbet dagen", som arrangeras varje år, syftar till att synliggöra Hemvärnets personal i samhället. 

I dialog med NUITEQ VD Harry van der Veen pratade man om Hemvärnets betydelse för samhället, omvärldsläget och Hemvärnets extrema tillflöde av nya medlemsansökningar som uppkommit efter kriget i Ukraina, där Jonas Mårtensson idag gör en extra insats inom Försvarsmakten för stötta rekryteringen.

Vi på NUITEQ är oerhört stolta och hedrade över att vi på grund av detta tillfälle haft förmånen att välkomna Generalmajor Rikshemsvärnschefen Stefan Sandborg till NUITEQ:s huvudkontor i Skellefteå.

Rikshemvärnschefen General Major Stefan Sandborg på besök på NUITEQ

Generalmajoren framförde sin tacksamhet till NUITEQ och företagets inställning till att stötta medarbetare i volontärarbete, som är en del av företagets policy. Han hoppas inspirera fler företag och organisationer att aktivt stötta sina anställdas möjlighet att engagera sig.

Vidare blev det samtal kring cybersäkerhet och NUITEQ visade upp sin produkt NUITEQ Stage som är en säker och krypterad kommunikations- och samarbetsplattform.

Jonas Mårtensson, mottog under lunchen Rikshemvärnschefens personliga Jetong för "God insats"

Ett stort tack till dig och alla Hemvärnssoldater som engagerar sig i Hemvärnet. Ni är otroligt viktiga för oss, sa generalmajor Stefan Sandborg.

Harry van der Veen uttrycker även han sin aktning till alla som varit eller för närvarande fortfarande är involverade i den svenska militären, vilket inkluderar flera i NUITEQ-personalen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 april 2022