Skellefteå Universities Alliance

Kung Carl XVI Gustaf med en delegation från Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien på besök

Kung Carl XVI Gustaf, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens preses Marcus Wallenberg och vd Tuula Teeri besökte Campus Skellefteå tillsammans med ungefär 30 representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor under en teknikresa i norr. Temat för resan är hållbar omställning och utveckling. Delegationen kommer att besöka Skellefteå, Luleå och Boden för att få nya kunskaper och skapa kontakter som kan ge utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

Skellefteå Universities Alliance

På Campus Skellefteå bjöd man in till en presentation och dialog kring satsningen Skellefteå Universities Alliance (SUA) med fokus på utbildnings- och kompetensbehov och en ny modell för Sverige med bakgrund av Skellefteås extrema kompetensförsörjningsutmaning inom alla sektorer och de unika behoven av högre utbildning som är större än vad som i dag erbjuds.

Skellefteå Universties Alliance (SUA) bygger på ett banbrytande samarbete mellan en allians av lärosäten på plats i Skellefteå och på plats för att tala om detta var Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson och Ida Lindh, ansvarig för högre utbildning på Campus Skellefteå.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson och Ida Lindh, ansvarig för högre utbildning på Campus Skellefteå

SUA:s vision är att möta det stora utbildnings och kompetensbehov och samtidigt skapa en modell för samverkan inom högre utbildning.

Mälardalens universitet storsatsar

Mälardalens universitet är snabba att stötta det arbetet och satsar nu 60 miljoner för att utveckla och bedriva utbildning i Skellefteå. Utbildningssatsningen kommer att ske i olika faser med hybdridundervisning som ett första steg vilket senare kompletteras med campusundervisning. Ambitionen är på sikt att MDU ska erbjuda 250 utbildningsplatser i Skellefteå.

SUA är ett initiativ från Skellefteå kommun, som vi på MDU stöder. Hela sektorn behöver utvecklas för att kunna erbjuda relevanta och attraktiva utbildningar i framtiden. Vi kan därför använda den här arenan för att – helt i linje med vår vision – vara progressiva och utveckla flexibla och innovativa utbildningslösningar, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Kungen på Flygplatsen

Kung Carl XVI Gustaf om den snabba utvecklingen

Det behövs mycket arbetskraft på alla nivåer, inte bara till fabriken. När det kommer arbetskraft dit måste det också finnas skolor och lärare och allt som tillhör ett samhälle, helt enkelt sammanfattade kungen.

Det är självklart att vi är här för att förstå hur vi ska kunna lösa det här från industrins sida, men också kommunen ska vara med och försöka hinna med utvecklingen. Utvecklingen går ju vansinnigt fort, säger kung Carl XVI Gustaf till Norran.


Fakta

Skellefteå Universities Alliance (SUA) En win-win-win modell

Win för Sverige

  • Smartare användning av svenska lärosätens resurser.
  • Säkrar komptensförsörjning och konkurrenskraft lokalt
  • Ökar innovationskraften inom akademin

Win för lärosäten

  • Når ut till fler studenter med befintligt utbildningserbjudande
  • En testbädd där nya former och arbetssätt att genomföra högre utbildning kan prövas
  • Närhet till näringsliv och samhälle för studenter, lärare och forskare

Win för Skellefteå

  • Ungdomar och yrkesverksamma får tillgång till högre utbildning på plats i Skellefteå
  • Säkrar kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor
  • Stärker platsens attraktionskraft och omställningsförmåga

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024