FORSKNING

Stiftelsen Rönnbäret delar ut drygt 1 miljon till fem forskningsprojekt i Skellefteå

Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål, vilket i år uppgår till 1 miljon kronor. Stipendier delades ut i samband med ett Frukostmöte för Campus & Co i det nyöppnade Campus Showroom den 20 oktober.

Evelina Fahlesson, Kommunalråd, Skellefteå kommun, presenterade årets stipendiater som tillsammans kommer att förverkliga projekt inom en rad forskningsområden rörande aktuella forskningsprojekt med koppling till Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och RISE på Campus Skellefteå. Dessa tilldelas medel från Stiftelsen Rönnbäret. Styrelsen består av ledamöter utsedda av Skellefteå kommun och Swedbank i Skellefteå.

Rönnbärets stipendiater

Årets stipendiater

  • Anna-Lena Stenlund, Doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet i Skellefteå beviljades 100 000 för ”Kommunikation av kardiovaskulär risk vid typ 2 diabetes”.
  • Tilldelat Arash Källmark, Universitetsadjunkt, Datorgrafik för spel och film, Luleå tekniska universitet i Skellefteå beviljades 200 000 kr, för ”VpreScout”
  • Tilldelat Björn Flintberg, Forskare. Enhet Livslångt Lärande, RISE, beviljades 250 000 kr för ”Det svenska spelundret, del 2”.
  • Tilldelat Camilla Schlyter, Doktorand, Enhet Träbyggande. RISE, Skellefteå beviljades 300 000 kr för ”Klimatneutralt samhälle med medskapande design”.
  • Tilldelat Sarah Rönnberg, Professor Elkraftteknik, Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå beviljades 150 000 kr för ”Forskarskola om samhällets elektrifiering”.
Campus Showroom

Världsledande forskning på Campus Skellefteå

Rönnbärets stipendieutdelning hölls i det nyöppnade Campus Showroom. En samlingsplats för att ta emot besökande grupper kopplat till Technical Visits med intresse och koppling till forskning och innovation i första hand. Här kommer intressenter på området kunna samla sig för presentationer, dialog och workshops. Campus Showroom färdigställs fullt ut under året men inledde med ett besök av Kung Carl XVI Gustaf med en delegation från Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien den 10 oktober för att prata utveckling kring högre utbildning och forskning. Nu testar olika intressenter av rummet och därefter utvecklas konceptet och beräknas vara i full gång under det här året.

Fakta

För mer information om Rönnbärets tilldelning: Evelina Fahlesson, ordförande i Stiftelsen Rönnbäret. evelina.a.fahlesson@skelleftea.se 0910-73 76 10, Ida Lindh, Strategiskt ansvarig Campus Skellefteå, Skellefteå kommun och ledamot i styrelsen för Stiftelsen Rönnbäret. Ida.lindh@skelleftea.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024