SUA

Första steget mot en ny akademisk modell för Sverige

Skellefteå Universities Alliance, SUA, är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på Campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig. Mälardalens universitet meddelade tidigare sin avsikt att ingå i SUA och nu ansluter sig ytterligare fyra lärosäten; Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

2024 startas nya program och kurser i Skellefteå och allt eftersom kommer utbudet att utökas till att omfatta både grundutbildning och fortbildning. Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå är tydlig med att det här är en viktig satsning med ett starkt och brett politiskt stöd och att det behövs mer av samarbete på nationell nivå för att klara framtidens utmaningar vad gäller utbildning och kompetensförsörjning.

Vi är oerhört glada över bildandet av Skellefteå Universities Alliance. Med den tillväxt vi har i kommunen så behöver vi kraftigt växla upp utbudet av högre utbildning för att klara av att försörja näringslivet och den offentliga sektorn med personal. SUA blir något nytt och unikt vilket passar oss här i Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Målsättningen är att SUA ska ha minst 15 nationella och 5 internationella lärosäten år 2030 och dubbla antalet till 2040. Fullt utbyggt planeras för 15 000 registrerade studenter inom ramen för Skellefteå Universities Alliance.Till skillnad från flera andra länder i Europa, saknar Sverige ett system för att snabbfotat möta ett sådant här kompetensbehov på en plats utan eget lärosäte, säger Ida Lindh som leder projektet Skellefteå Universities Alliance och ansvarar för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun.

Vi vet att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i Norrland landar ett särskilt ansvar på oss universitet i regionen och därför är det naturligt för Mittuniversitetet att vara med i SUA, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Modellen blir landets första testbädd för akademisk innovation och förnyelse och här kommer bland annat nya utbildningar, utbildningsformer, pedagogik och samverkansmodeller mellan lärosätena att testas för att sedan skalas upp nationellt. Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet bedriver sedan länge verksamhet på Campus Skellefteå och med SUA kommer nu kapaciteten att kraftigt utökas. SUA förstärker möjligheterna för nationella och internationella studenter att studera i en attraktiv miljö som präglas av utveckling och snabb omställning. För de lärosäten som ansluter sig till alliansen skapas spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation på en ny arena.

Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare.

Sedan arbetet med SUA inleddes i januari i år och lärosätena bjöds in till dialog, har några nu kommit så långt i planerna att de kommer att erbjuda utbildning på Campus Skellefteå redan hösten 2024.

Vi drivs av ambitionen att göra skillnad. Högskolan ser därför fram mot ett kreativt samarbete med Skellefteå och andra lärosäten med målet att underlätta den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle

Högskolan Väst startar till exempel ett program i tillämpad samhällsplanering. Gymnastik- och idrottshögskolan startar kurser inom ledarskap, och till hösten 2025 ett kandidatprogam i psykologi. Långt framskridna dialoger pågår med en rad andra lärosäten om utbildningar till såväl 2024 som 2025. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver redan utbildning på Campus Skellefteå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024