SUA

Så ska Skellefteå bygga framtidens lärosäte

Skellefteå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och regionen har en central roll i den gröna omställningen. 14 000 nya jobb beräknas skapas här under de kommande fem åren, men en stor utmaning kvarstår: kompetensförsörjning. Kan Skellefteå Universities Alliance utmana traditionella akademiska ramar och mångdubbla antalet studerande inom högre utbildning i Skellefteå?

Norra Sverige sjuder av aktivitet. Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för innovation i en region med god tillgång till förnyelsebar energi, och Skellefteå har hamnat i världens blickfång. Men med den snabba utvecklingen följer nya utmaningar, och bara under de kommande fem åren väntas över 14 000 nya jobb skapas här. Samtidigt har det saknats en nationell modell för att snabbt öka tillgången till högre utbildning på en plats som saknar eget lärosäte, är en egen arbetsmarknadsregion och samtidigt expanderar snabbt. Fram tills nu.

- Skellefteå tar ett stort ansvar i den gröna omställningen. En förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta är att vi kan möta det akuta behovet av högre utbildning på plats, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå.

Hon är en av de som utvecklar Skellefteå Universities Alliance (SUA), som ska bli en modell för hur nationella och internationella lärosäten kan erbjuda sina utbildningar lokalt. Modellen gör det möjligt för fler att stanna kvar och utbilda sig i Skellefteå, och samtidigt skapa en nationell testbädd för akademisk innovation och förnyelse.

- Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare.

Skellefteå är idag den enda av landets 20 största städer som saknar eget högre utbildningssäte, samtidigt är intresset för regionen enormt bland företag som arbetar med den gröna omställningen. Campus Skellefteå huserar redan utbildningar från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, men för att möta behovet av utbildningar och kompetens behöver nu utbildningsplatserna och därmed utbildningsaktörerna mångdubblas, berättar Ida Lindh.

- Vi förstod rätt tidigt att vi behöver växla upp och skapa innovativa lösningar för att på ett snabbfotat sätt kunna möta det växande behovet i näringsliv och offentlig sektor. Tidigare har Skellefteåungdomarna tidigt vetat att man behöver flytta om man ska utbilda sig. Idag ser vi att fler unga vill bo kvar, men också att betydelsen av det livslånga lärandet ökar. Det kräver närhet till utbildning, och sammanhang som sänker trösklarna.

Sedan tidigare finns Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på plats på Campus Skellefteå. Nu står det klart att även Mälardalens universitet, Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet ansluter till SUA.

- Detta är en win-win-win: Smartare användning av de svenska lärosätenas resurser, vi når ut till fler studenter med befintliga utbildningserbjudanden och skapar en nationell och internationell testbädd för innovation och utbildning. Samtidigt säkrar vi kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor, säger Ida Lindh.

Fakta

1500

Minst 1 500 nya ingenjörer kommer att behövas i Skellefteå under kommande fem åren. Till detta kommer behov av hundratals sjuksköterskor, lärare, ekonomer, samhällsplanerare etc.

1%

Så stor andel av Skellefteås befolkning studerar idag på högskolenivå. Visionen med SUA är att öka till 10% innan år 2040.

14 000

Över 14 000 nya jobb kommer att skapas bara under de kommande fem åren.

Skellefteå Universities Alliance (SUA)

En ny modell för samarbete mellan olika nationella och internationella lärosäten. Modellen gör det möjligt för lärosäten att erbjuda plats på sina utbildningar på andra orter än där respektive universitet är placerat. SUA skapar dessutom en unik testmiljö med förutsättningar för akademiska innovationer.

skelleftea.se/sua Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024