SUA

Stor satsning av Gymnastik- och Idrottshögskolan i Skellefteå

Det fortsätter att hända mycket på Campus Skellefteå – flera nya lärosäten och utbildningsaktörer är på väg att satsa. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, etablerar sig från och med hösten 2024. GIH, känt för sina utbildningar inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa, kommer erbjuda en rad kurser som bland annat inkluderar en treårig kandidatutbildning i psykologi med inriktning mot beteendeförändringar.

Två av de kommande kurserna under hösten 2024 är "Att leda i förändring" och "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan". Båda dessa kurser ska ha mellan 20 och 30 utbildningsplatser och fokuserar på hållbart förändringsarbete.

Utbildningen i psykologi beräknas starta från och med höstterminen 2025. Den ger ingen psykologexamen men kan läsas för att arbeta som beteendearbetare inom HR eller hälso- och sjukvård.

Maria Ekblom, professor i idrottsvetenskap vid GIH, tycker att det är passande utbildningar för Skellefteå och hon är entusiastisk över möjligheterna som samarbetet med Campus Skellefteå erbjuder:

– Vi strävar efter att vara en nationell och internationell aktör, och att göra det genom engagemang i Skellefteå är en gyllene möjlighet. Genom våra utbildningar och forskning vill vi positivt påverka samhällsutvecklingen, och Skellefteå arbetar med mycket viktiga frågor för vår gemensamma framtid, särskilt i ljuset av Agenda 2030. Det pågår en enorm förändringsprocess, och vi vill vara en del av den transformationen. Det känns mycket relevant!

Victoria Blom, legitimerad psykolog och prefekt på GIH

Hon har själv rötterna i Bureå och studerade som ung i Skellefteå. Hon har som många andra observerat stadens förändring de senaste åren:

– Jag har sett hur Skellefteå har utvecklats, särskilt med Northvolt såklart, som genererar positiv utveckling inte bara för Sverige utan för hela Europa. Det är spännande att följa hur staden hanterar denna storskaliga samhällsomvandling. En sådan utmaning kräver också en stor utbildningsinsats, säger Maria.

En av de nya kurserna, "Att leda i förändring", fokuserar på just chefsstöd och förändringsarbete:

– För nya företag som etablerar sig är det avgörande att främja en god arbetsmiljö, få medarbetarna att trivas och känna att de har gjort ett bra val för sig själva och sina familjer. Kunskap och förståelse för att leda i förändring och leda förändring genom delaktighet och involvering av medarbetare blir viktigt framåt, säger Victoria Blom, legitimerad psykolog och prefekt på GIH.

– Det handlar om att skapa ett gott hälso- och välbefinnande för lokalbefolkningen och erbjuda goda arbetsvillkor. Det sträcker sig bortom att bara erbjuda höga löner och inkluderar även stöd för individ och familj för att må bra och utvecklas. Lokalt näringsliv måste vara en positiv kraft som bidrar till ortens välmående istället för att uppfattas som något som suger ut dess resurser, menar Maria Ekblom

När det gäller efterfrågan på sådana utbildningar är Maria övertygad:

– Absolut, det finns många chefer som behöver stöd i dessa frågor. För en hållbar etablering är det viktigt att ha kunskap om organisationspsykologi och förändringsarbete. En sådan kompetens kommer vara högt efterfrågad.

I framtiden ser hon också möjligheter med att integrera utbildningar med forskning och samverkan med näringslivet, något GIH i Stockholm redan har erfarenhet av:

– För att göra detta till en framgångsrik satsning vill vi hitta gemensamma forskningsprojekt och stärka vår närvaro i Skellefteå. Samarbete på olika organisationsnivåer är alltid klokt för en hållbar implementering, säger hon.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024