Foto: Högskolan Väst

SUA

Högskolan Väst vill bygga framtidens samhällsplanerare

En av nyheterna på Campus Skellefteå är Högskolan Väst som introducerar sitt treåriga program Tillämpad Samhällsplanering.

Ylva Johansson och Andrea Johansson, som båda ska undervisa, delar här med sig av sina tankar om den högaktuella utbildningen och dess starka potential för blivande samhällsplanerare.

– Det råder ju en stark utveckling i Skellefteå och vi hoppas att studenterna och vi som högskola får en möjlighet att bli en del av den utveckling som sker, säger Ylva Johansson, universitetsadjunkt med en gedigen juridisk bakgrund och erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn.

Andrea Johansson är också universitetsadjunkt och med yrkesbakgrund inom samhällsplanering, lantmäteri, mark- och exploatering och bygglov. Hon betonar utbildningens geografiskt spridda karaktär.

– Det blir en utbildning som är decentraliserad med flera campus involverade, bland annat campus Västervik, Värnamo och Skellefteå. Högskolan Väst är lärosätet som ger programmet, och vi har goda erfarenheter av att involvera flera aktörer. Varje plats har sina förutsättningar, och samhällsplaneringen utgår från möjligheter och utmaningar knutna till den specifika platsen. Att utbildningen involverar flera olika lärosäten i olika delar av landet, kommer att bidra med värdefulla perspektiv till utbildningen, säger Andrea.

För blivande samhällsplanerare öppnar utbildningen upp en rad möjligheter. Arbetsgivare kan vara kommuner, statliga myndigheter och privata företag. Dessutom finns möjligheten att fortsätta en akademisk karriär, exempelvis blir studenterna efter examen behöriga till flera mastersprogram på Högskolan Väst.

Utbildningen fokuserar på hållbar samhällsplanering och rustar studenterna för att möta komplexa frågeställningar. Inte minst med tanke på hur omvärlden förändrats senaste åren.

– En av våra centrala utmaningar är att planera för hållbara samhällen. Vi ställs inför komplexa frågeställningar i den här yrkesrollen. Vårt fokus i utbildningen ligger på att utveckla metoder och kompetenser där förmågan att lösa problem står i centrum. Som samhällsplanerare möter du olika målgrupper, så samverkan och kommunikation är också integrerade i utbildningen, säger Andrea.

Ylva betonar att det är ett yrke i ständig förändring.

– Man möter hela tiden nya utmaningar, det är bara att se hur världen förändras och det påverkar samhällsomvandlingen – jag tänker bland annat på omvärldsläget och klimatfrågan. Man kommer alltid utvecklas i sin roll som samhällsplanerare, säger hon.

Foto: Högskolan Väst

För båda har samhällsplanering varit en möjlighet att bli en del av samhällsutvecklingen.

– Det roliga med yrket är att man får göra verklig skillnad och bidra, det blir så konkret, menar Andrea.

Nu ska de förbereda studenterna för arbetslivet och forma dem till aktiva samhällsplanerare.

Under de tre åren får studenterna en grundlig introduktion till ämnet, inklusive kurser i planering, juridik, ekonomi och mer under det första året. Andra året inriktas på tillämpat projektarbete och fördjupning inom olika områden för att bredda deras kompetenser.

Det tredje året är särskilt anpassat för att ge studenterna möjlighet att forma sin utbildning utifrån sina egna intresseområden. De kan välja mellan olika kurser och praktik, alternativt fokusera på praktik under en hel termin om de så önskar.

Programmet avslutas med ett vetenskapligt arbete, där studenterna får tillämpa och fördjupa sina kunskaper genom att skriva en kandidatuppsats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024