"rootPage" is not defined.

SUA

Kiropraktorhögskolan etableras i Skellefteå: "Stora jobbmöjligheter"

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, som funnits i Stockholm sedan 1983, utvidgar sin verksamhet till Campus Skellefteå med start hösten 2024.

– Nu kommer vi närmare studenter som önskar utbilda sig lokalt, vilket ökar tillgängligheten och ger fler möjligheten att utbilda sig till ett yrke där chansen till jobb är mycket stor, säger Gordana Gedin, rektor.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan erbjuder Sveriges enda legitimationsgrundande utbildning inom kiropraktik och har sitt campus i Solna, granne med Karolinska Institutet.

Utbildningen präglas av en balans mellan teori och praktik som gör den mycket uppskattad.

– Vi har en gedigen femårig utbildning som står näst efter läkarlinjen i längd. Utbildningen är unik då den kombinerar djupgående teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter, vårt mål är att säkerställa att våra studenter blir skickliga både i att undersöka och behandla patienter. Därför lägger vi stor vikt vid praktisk träning och det bidrar också till att vi har stora genomströmningar, många klarar av den, säger Gordana.

Första terminen kan läsas på distans vid vissa tillfällen (sommartermin exempelvis). Sedan är den platsbunden när det kommer till obligatoriska moment samt examinationer.

Foto: Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Det här är första gången Kiropraktorhögskolan söker sig utanför sitt eget campus.

– Samarbetet med Skellefteå är en utveckling vi ser mycket positivt på! Campus Skellefteå har erfarenhet av att hantera utbildningar som initialt startar som filialer, och stadens strategiska läge mellan Luleå och Umeå är en stor fördel. Vårt mål är att utveckla utbildningen till att vara självständig och fullt etablerad direkt på plats i Skellefteå.

Som en följd av högskolans etablering kommer man förhoppningsvis bidra till lokalsamhället i Skellefteå med framtida vårdpersonal.

– Vi har ju tagit del av Skellefteås snabba tillväxt, så ser vi ett växande behov av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Behovet är generellt stort i hela landet så jobbmöjligheterna för utexaminerade från programmet är riktigt goda, delvis tack vare den praktiska tjänstgöringen som ingår i utbildningen så kommer man snabbt ut i arbetslivet. Nu hoppas vi också att kunna locka fler kvinnor till yrket, säger hon.

Initialt kommer högskolan erbjuda 25 studieplatser, med målet att expandera utbildningen över tid.

Foto: Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Kiropraktorhögskolan är uppskattar sitt forskningssamarbete med Karolinska Institutet, vilket bidrar till en hög utbildningsstandard och ger studenterna tillgång till forskning på högsta nivå.

– Det här är ett samarbete som berikar vår utbildning och ger våra studenter möjligheter att engagera sig i forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det är inspirerande att Skellefteå kommun var så positivt inriktade på att bidra till forskningen på olika sätt. Det gör att vi kan förlägga projekt i Skellefteå vilket skulle ge spännande kliniska jämförelser. Det är trots allt två regioner som jobbar olika utifrån hälsoekonomiska aspekter, så jag tror vi kan bidra mycket där, säger Gordana.

Att Campus Skellefteå har en stark dataspelsprägel ser hon också som en win-win i framtiden.

– Det är inspirerande att vi delar campus med flera spel och IT-utbildningar. Där öppnas upp spännande möjligheter att använda animeringsteknik och utrustning för den rörelseforskning som är central inom kiropraktik, vilket kan vara otroligt värdefullt, säger hon.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024