Arbetsmiljöingenjör

TCC Academy

Är du intresserad av kunskapsutveckling, företagshälsovård, samt att skapa en säker arbetsplats, då är detta utbildningen för dig. Du får kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.

Utbildningen bedrivs på distans med två fasta träffar per termin på studieorten (Skellefteå). Det är heltidsstudier som bedrivs dagtid.

Kategori:
Industri och tillverkning
Utbildningstyp:
Yrkeshögskola
Utbildningsform:
Distansutbildning
Utbildningens längd:
88 V, 2 ÅR/ 440 YHp
Studietakt:
100%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
15 maj 2024

I det dagliga arbetet ingår att identifiera, mäta och utreda fysiska och kemiska risker på arbetsplatsen, samt att genomföra åtgärder och se till att alla på arbetsplatsen har tillräcklig kunskap om de risker som finns och hur de kan undvikas, samt att följa upp detta arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2024