Träteknik, master

Luleå tekniska universitet

Masterprogrammet i Träteknik baseras på studentens nyfikenhet och fokuserar på projektarbete i nära samspel med våra forskare inom något av följande 3 områden: Träkonstruktion, Materialutveckling eller Processutveckling. Vi utbildar specialister som tar användningen av trä in i framtiden.

Programmet är utformat för att ge studenten utrymme att utveckla sina egna idéer och visioner inom ämnet träteknik. Pedagogiskt fokus ligger på att ta tillvara och utveckla studentens nyfikenhet under handledning av forskande lärare. Andelen föreläsningar och skriftlig examination är låg, istället låter vi studenten utveckla sina kunskaper och färdigheter i verkliga forskningsprojekt i kombination med individuellt handledning. För att underlätta spontan handledning och ett bra samarbete har studenten en arbetsplats nära handledare och labb-lokaler.

Kategori:
Industri och tillverkning
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Platsbunden
Utbildningens längd:
120 Hp
Studietakt:
100%
Startdatum:
Datum saknas
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Utbildningen hålls på engelska.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024