Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master

Luleå tekniska universitet

Erasmus Mundus masterutbildning i hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling kombinerar IT med miljömedvetenhet. Målet är att att du ska lära dig att skapa resurseffektiva datorsystem med tillämpningar som beaktar och även fokuserar på hållbar utveckling och miljömedvetenhet.

Kategori:
Spel och IT
Utbildningstyp:
Universitet
Utbildningsform:
Program
Utbildningens längd:
120 hp
Studietakt:
100%
Startdatum:
2 september 2024
Sista ansökningsdatum:
Datum saknas

Utbildningen består av uteslutande obligatoriska kurser de tre första terminerna som alla studenter läser gemensamt på respektive studieort. Första terminen läses i Nancy (Frankrike) med inriktningen datornätverk och hållbar utveckling. Andra terminen läses i Leeds (Storbritannien) och omfattar programvara, grön IT, data science och smarta system. Den tredje terminen läses vid Luleå tekniska universitet (Skellefteå, Sverige) och adresserar resurseffektiva distribuerade datorsystem. Under sista terminen genomförs ett examensarbete vid valt lärosäte eller företag. Språk: Engelska

Ansökningsinfo: Information about application at http://genial.blog.univ-lorraine.fr/

Förkunskapskrav: Akademisk examen om minst 180 hp inom Datavetenskap, Datateknik, El/Elektronik eller inom näraliggande område, samt minst 22,5 hp matematik på universitetsnivå.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2024